Prof. dr. sc. Jasna Omejec imenovana predsjednicom Centra za mirenje i predsjednicom Suda časti pri HGK

HGK
prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednica Centra za mirenje pri HGK i Suda časti pri HGK

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore je na sjednici 26. lipnja 2017. godine donio odluku o imenovanju Jasne Omejec predsjednicom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i predsjednicom Suda časti pri HGK.

Jasna Omejec redovita je profesorica na Katedri za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Budući da se godinama bavi upravnim pravom, europskim administrativnim pravom, zaštitom ljudskih prava i temeljnih sloboda, te da je bila sutkinja i predsjednica Ustavnog suda RH, svojim će radom i djelovanjem u Centru za mirenje i Sudu časti pridonijeti ugledu Centra i Suda, razvoju izvansudskog rješavanja sporova te promicanju politike zaštite potrošača u Centru i Sudu časti, kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Kontakti

  • Sektor za međunarodne poslove i EU Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: eoi@hgk.hr Tel: +385 1 482 8382 Fax: +385 1 482 8379 direktorica: Silva Stipić Kobali tajnica: Lidija Rajković
  • Sektor za međunarodne poslove i EU Tel: +3851 4828 382 Email: eoi@hgk.hr
  • Marko Babić pomoćnik direktorice Tel: +385 1 456 1574 Email: mbabic@hgk.hr