Vrijeme održavanja: 05.11.2019. - 05.12.2019.

Objavljeno: 30. 10. 2019. , Ažurirano: 30. 10. 2019.

Centar za industrijsku suradnju EU – Japan organizira seriju besplatnih web-seminara od kojih je svaki posvećen jednoj temi u vezi poslovanja na tržištu Japana. Centar je osnovan 1987. godine suradnjom Europske komisije i japanske vlade s ciljem promicanje svih oblika industrijske, trgovinske i investicijske suradnje između EU-a i Japana. Kako bi se uspješno prijavili za određene seminare, potrebno se registrirati putem POVEZNICE. Seminari su besplatni, a prijave na seminare se vrše isključivo putem navedenih poveznica ispod naziva teme seminara.

Seminari se održavaju u studenome i prosincu, a trenutno su u tijeku prijave za sljedeće web-seminare:

  • Japanski model bioekonomije (5. studenoga) – Na ovaj se seminar možete prijaviti OVDJE.
  • Pravila o podrijetlu robe (19. studenoga) – Na ovaj se seminar možete prijaviti OVDJE.
  • Pravila i regulacije ugovora o uzajamnom priznavanju (26. studenoga) – Na ovaj se seminar možete prijaviti OVDJE.
  • Japanski porez na dodanu vrijednost u iznosu od 10%: Kako utječe na vaše poslovanje? (28. studenoga) – Na ovaj se seminar možete prijaviti OVDJE.
  • Kvote za uvoz proizvoda po preferencijalnim carinskim stopama (5. prosinca) – Na ovaj se seminar možete prijaviti OVDJE.