Odjel za poduzetništvo je dio komorskog sustava koji je započeo sa svojim radom 1. ožujka 2012. godine. Razvijajući ovu stranicu nastojali smo na pregledan i dostupan način pružiti temeljne podatke o samome Odjelu te o uslugama i aktivnostima koje provodimo. Cilj nam je putem ove stranice ponuditi kvalitetne materijale i informacije te se nadamo se da ćete biti zadovoljni ponuđenim sadržajem.

Aktivnosti i usluge Odjela usmjerene su na pružanje pravodobne i točne informacije te pomoći i podrške svakom poduzetniku. Želja nam je ostvariti sinergiju između poduzetnika, HGK i Vlade kako bi se stvorila što povoljnija poduzetnička klima, poticao razvoj gospodarstva i poduzetništva, novog zapošljavanja te oživljavanja područja posebne državne skrbi. U okviru svoga rada Odjel će samostalno ili u suradnji sa drugim Odjelima i sektorima unutar HGK, te vanjskim partnerima, raditi na sljedećim aktivnostima usmjerenim ka unaprijeđenju rada i poslovanja tvrtki:

  • Definiranje mjera kojima bi se unaprijedila poduzetnička klima u RH
  • Praćenje i analize rezultata poslovanja malog i srednjeg poduzetništva
  • Zastupanje interesa i pružanje stručne pomoći članicama pri financiranju poduzetničkih projekata.
  • Savjetovanje oko apliciranja na programe potpora malom i srednjem poduzetništvu

Suradnju s nadležnim ministarstvima, posebno na:

  • Implementaciji 10 principa Small Business Act-a, EU
  • Pripremi  Nacionalne konferencije o gospodarstvu i poduzetništvu
  • Sudjelovanju u projektima pokrenutim od strane Ministarstva nadležnog za malo i srednje poduzetništvo
  • Suradnji s obrazovnim i drugim institucijama u organiziranju odgovarajuće edukacije za poduzetnike
  • Savjetodavnoj pomoć u pristupu odgovarajućim EU programima zainteresiranim poduzetnicima
  • Povezivanju akademske zajednice i poduzetništva u suradnji s BICRO-m i Zajednicom za inventivni rad

Unutar Odjela za poduzetništvo djeluje i Udruženje za informacijske tehnologije.

Za sve potrebne informacije, pomoć i podršku stojimo vam na raspolaganju.