Pametnim gospodarenjem otpadom do novih radnih mjesta

HGK
Sudionici konferencije u Gospodarskoj zbornici Slovenije

"Važan segment u kružnom gospodarstvu je svakako gospodarenje otpadom koje ima značajnu ulogu u otvaranju novih radnih mjesta i kreiranju zelenih tehnologija. Problem zbrinjavanja plastičnog otpada je veliki izazov, stoga je potrebna suradnja svih dionika na nacionalnoj razini, ali i međusobno sa članicama EU kako bi se postigao željeni rezultat", rekla je direktorica Sektora za industriju i IT HGK Tajana Kesić Šapić na otvaranju 11. međunarodne konferencije "Izazovi i mogućnosti za plastiku u Kružnom gospodarstvu" koja se održala 26. listopada u Gospodarskoj zbornici Slovenije.

Kesić Šapić je istaknula da je cilj konferencije doprinijeti uspostavi kružnog gospodarstva u RH, identificirati potencijalne mogućnosti, ali i probleme uvođenja kružnog gospodarstva te doprinijeti intenzivnijoj suradnji svih dionika u interesu gospodarstva i okoliša. "Europska unija opredijelila se za kružno gospodarstvo, stoga države članice trebaju stvoriti uvjete za ponovno korištenje proizvoda gdje je to moguće, stvoriti potrebne uvjete da otpad postane sekundarna sirovina i time omogućiti povećanje udjela materijalne i energetske oporabe što u konačnici dovodi do učinkovitog korištenja resursa", kazala je Šapić dodajući da prema analizama Europske komisije, kada bi se u potpunosti primjenjivali zakoni EU-a vezano uz gospodarenje otpadom u EU bi se do 2020. stvorilo 400.000 novih radnih mjesta. Istaknula je i zanimljiv podatak, sukladno procjeni Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH, da u ovom sektoru postoji mogućnost za udvostručenje broja radnih mjesta sa 6.000 na 12.000 što predstavlja veliku priliku za hrvatsko gospodarstvo.

Okrugli_stol_800x344.JPG

Tijeko konferencije održan je okrugli stol; Izvor: HGK.

Državni tajnik u Uredu premijera Republike Slovenije Tadej Slapnik istaknuo je da prijelaz sa linearnog na kružno gospodarstvo i tzv. zelenu ekonomiju nije posao jednog ministarstva ni jednog resora, nego da to treba biti zajednički osmišljen posao. Slovenija planira biti regionalni lider za pitanje kružnog gospodarstva te je vrlo zainteresirana za nastavak suradnje sa Hrvatskom i ostalim zemljama u regiji. Slovenija je izradila i određene strateške dokumente kojima je odredila svoje aktivnosti vezano uz Kružno gospodarstvo.

Na konferenciji je Nina Maier iz Njemačke Agencije za okoliš predstavila Strategiju plastike koju će EK u sklopu Akcijskog plana za Kružno gospodarstvo objaviti do kraja ove godine, a koja bi trebala odrediti budući razvoj industrije plastike.

Pitanje plastičnog otpada u Republici Hrvatskoj je tek djelomično riješeno. Nepostojanje cjelokupnog sustava za ostali plastični i gumeni otpad predstavlja problem te ujedno narušava ugled cijele industrije. Upravo, iz tog razloga HGK nudi pomoć i želi pomoći uspostavu kvalitetnog sustava koji će omogućiti rješavanje problema, ali i pomoći kreirati kvalitetno prikupljanje i sortiranja nužno za korištenje vrijedne sekundarne sirovine koju je industrija u jednom djelu zainteresirana preuzeti. Tehnološka postignuća mogu pomoći učinkovito korištenje resursa i zaštitu okoliša koja može i treba biti u funkciji gospodarskog rasta te omogućiti primjenu Kružnog gospodarstva u praksi. Ukazano je na potrebu razmjene primjera dobre prakse te su predloženi zaključci za nastavak suradnje kroz konkretne aktivnosti.

Hrvati_800x450.jpg

Hrvatska delegacija na konferenciji; Izvor: HGK.

Za vrijeme konferencije održan je i radni sastanak predstavnika ministarstva Hrvatske i Slovenije sa predstavnicom Njemačke agencije za okoliš, predstavnicima obiju komora, kao i strukovnih udruženja industrije plastike i gume te komunalnih poduzeća na kojem se razgovaralo o problemima u provođenju ideje Kružnog gospodarstva te mogućnostima suradnje.

Organizatori konferencije su Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju i IT HGK, Gospodarska zbornica Slovenije, GIZ Grozd Plasttehnika Slovenije i EU udruženje proizvođača polimernih materijala PlasticsEurope. Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske. Konferencije se održavaju svake godine i to naizmjenično u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu i Gospodarskoj zbornici Slovenije u Ljubljani.

Kontakti

  • Sektor za industriju i IT Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: industrija@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica: mr. sc. Tajana Kesić Šapić tajnica: Josipa Derežanin
  • Sektor za industriju i IT Tel: +385 1 460 6701 Email: industrija@hgk.hr
  • Marko Morić predsjednik Udruženja Tel: 01/4606745 Email: mgjeldum@hgk.hr