Udruženje arhitekata HGK je formirano početkom prosinca 2015. godine.

Cilj formiranja Udruženja je usklađivanje interesa hrvatskih gospodarskih subjekata arhitektonske djelatnosti po aktualnim pitanjima, koja obilježavaju njihov položaj na domaćem i inozemnom tržištu, te  promidžba i razmjene informacija vezanih za arhitekturu (problemi nelikvidnosti, nelojalne konkurencije, nedovoljne investicijske aktivnosti i angažmana banaka, neravnopravnog položaja pri natječajima, zapošljavanja u zemlji i inozemstvu,….) koji se prezentiraju Vladi, nadležnim ministarstvima i međunarodnim subjektima, tj. svima koji mogu utjecati da se problemi u djelatnosti uspješnije rješavaju.

Udruženje ima i strukovne Grupacije koje čine tvrtke iste djelatnosti na području županijskih komora, te se aktivnost Udruženja očituje i kroz aktivnost Grupacija u dijelu koji je specifičan za arhitektonsku  djelatnost.

Same članice Udruženja su izrazile potrebu za takvim načinom aktivnosti i ocijenile pohvalno ovakav pristup kao značajan pomak u radu i koordinaciji. Udruženje djeluje vrlo kratko vrijeme. U njegovom Vijeću su predstavnici vodećih hrvatskih arhitektonskih tvrtki.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
Igor Franić
STUDIO ZA ARHITEKTURU d.o.o., Zagreb 

ZAMJENICI PREDSJEDNIKA
Damir Rako
predsjednik Strukovne grupe arhitekata - ŽK Split
PORTICUS d.o.o., Split

Miroslav Škoda
predsjednik Strukovne grupe arhitekata - ŽK Dubrovnik
Atrium d.o.o., Dubrovnik

Nenad Kondža
Studio A d.o.o., Zagreb

POSLOVNA TAJNICA
Jadranka Kiš
Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK
Tel. +385 1 460 6841  
Email: jkis@hgk.hr             

 

GRUPACIJE UNUTAR UDRUŽENJA

Strukovna grupa arhitekata HGK - ŽK Pula

Strukovna grupa arhitekata HGK - ŽK Split

Strukovna grupa arhitekata HGK - ŽK Dubrovnik

Strukovna skupina arhitektonskih i inženjerskih djelatnosti HGK- ŽK Rijeka

 

ZAKONODAVNA REGULATIVA