Udruženje arheologa

Udruženje arheologa Hrvatske gospodarske komore je osnovano u listopadu 2013. pri Sektoru za turizam, na inicijativu trgovačkih društava kojima su pretežite djelatnosti znanstvena istraživanja i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima,  a osnivanje ima svoje uporište u Strategiji razvoja turizma RH do 2020.

Strategija naime predviđa unutar prioritetnih aktivnosti razvoj kulturnog turizma  te jednako tako detektira i dosadašnje nedostatke kao što je primjerice nepostojanje ozbiljnijih tematskih, pa ni arheoloških/zabavnih parkova, kvalitetno osmišljenih tematskih ruta, kulturnih sadržaja i muzeja koji bi mijenjali percepciju destinacija, omogućili stvaranje međunarodno relevantnih događaja te s vremenom repozicionirali destinacije u okviru postojećeg proizvoda.

Udruženje djeluje vrlo kratko vrijeme. 

Uslijed općeg stanja u zemlji i određene stagnacije kroz posljednje razdoblje u 2015. godini arheološke tvrtke po malo se vraćaju u život, a članice Udruženja arheologa pri HGK ostvaruju značajan pomak u radu i koordinaciji. Zajednički provedeno vrijeme i suradnja tvrtki na terenu, definiralo je brojne nove ideje i praktične potrebe.

Doživljavajući sebe, u radu na određenim projektima, kao partnerima arhitekata i građevinara, s ciljem ostvarivanja bolje povezanosti kroz strateško planiranje, članice pokreću inicijativu za nastavak aktivnosti pri Sektoru za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo.

Na inicijativu Predsjednika Udruženja arheologa, gospodina Gorana Skeleca održan je u kolovozu 2015. inicijalni sastanak  o nastavku rada Udruženja unutar Sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva na kojem su iznjeti stavovi i očekivanja članica.Krajem 2015. održana je prva Sjednica Udruženja, definirane aktivnosti unutar gospodarskog aspekta, te planovi i zadaci za 2016. godinu.

Cilj djelovanja Udruženja unutar Sektora graditeljstva i komunalnog gospodarstva  je usklađivanje interesa arheologa po aktualnim pitanjima, koja obilježavaju njihov položaj na domaćem i inozemnim tržištima, te  promidžba razvoja arheoloških iskapanja i razmjene informacija vezanih za arheologiju (stimuliranje primjene odgovarajućih etičkih standarda u arheološkom radu i promicanje interesa profesionalnih arheologa u RH, uspostavljanje kriterija kvalitete i mjerljivih učinaka, problemi nelojalne konkurencije, nedovoljne investicijske aktivnosti  i angažmana banaka, neravnopravnog položaja pri natječajima) koji se prezentiraju Vladi, nadležnim ministarstvima i međunarodnim subjektima, tj. svima koji mogu utjecati da se problemi u djelatnosti uspješnije rješavaju.

U  Vijeću Udruženja su predstavnici vodećih hrvatskih arheoloških tvrtki.

  

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ARHEOLOGA

Goran Skelac, dipl. arheolog

Geoarheo d.o.o. Zagreb

Kneza Mislava 3, 10000 Zagreb

Tel. 01/377 1458

Fax. 01/377 1458

E-mail: goran@geoarheo.hr                 

web: www.geoarheo.hr

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA ARHEOLOGA

Vedran Katavić, dipl. arheolog

KAUKAL d.o.o. Split

Ul. fra Luje Marune 1, 21000 Split              

Tel. 021/782 900  

Fax. 01/782901  

E-mail: info@kaukal.hr                 

web: www.kaukal.hr

 

POSLOVNA TAJNICA UDRUŽENJA

Jadranka Kiš, dipl. ing. arh.

Hrvatska gospodarska komora

Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo 

Draškovićeva 45 / V, 10000 Zagreb              

Tel. 01/4606 841  

Fax. 01/4606 734  

E-mail: jkis@hgk.hr               

 

ČLANOVI VIJEĆA UDRUŽENJA ARHEOLOGA

Nela  Kovačević Bokarica, Arheo Plan d.o.o. Dubravka

Damir Martinov, ARHEOLOG d.o.o. Ugljan

Slavko Galiot, Delmat Galiot d.o.o. Split

Josip Burmaz, KADUCEJ d.o.o. Split

Irena Maslać, PISA TRADE d.o.o. Solin

 

Contacts

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Jadranka Kiš Senior Adviser Tel: 01 / 4606 841 Email: jkis@hgk.hr