Održana radionica o promjeni uređaja za grijanje te mogućnosti zamjene u višestambenim zgradama

Vrijeme održavanja: 07.12.2017.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek, održana je 07. prosinca 2017. godine radionica o „promjeni uređaja za grijanje te mogućnosti zamjene u višestambenim zgradama“, koja je bila namijenjena svim sudionicima u energetskoj opskrbi kućanstava plinom.

Prema uredbi EK br. 813/2013 od 2.8.2013. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn grijača prostora i kombiniranih grijača koja je na snazi od rujna 2015. postoji preporuka za ne-ugradnju klasičnih (ne-kondenzirajućih) plinskih uređaja za grijanje. Radionicom se željelo informirati zainteresiranu stručnu javnost o potrebi i mogućnostima zamjene starih uređaja te prilagodbe dimnjaka. Naime, plinska trošila starija od 15 godina su potpuno neisplativa za popravak te je gotovo nemoguće pronaći rezervne dijelove, znači da inercijom tržišta ista izlaze iz uporabe. U narednim godinama vlasnici klasičnih bojlera bit će prisiljeni ugrađivati novu generaciju uređaja za grijanje. Oko ove teme okupila se stručna i zainteresirana javnost kao što su distributeri, dimnjačari, plinoinstalateri, upravitelji zgradama i krajnjim korisnicima

Predavači su bili gospodin Dejan Lončarić – Dimnjak Osijek d. o. o., Voditelj Grupacije dimnjačara pri HGK, koji je naglasio kako je ključni problem vezano uz ovu temu „Neupućenost korisnika/vlasnika odnosno neinformiranost od svih sudionika „plinskog lanca“ koji isti održavaju te kako bi trebalo educirati korisnike na nove uvjete tržišta, gdje bi onda mogli i tražiti putem Upravitelja pomoć preko lokalne uprave“, dok je gospodin Dubravko Duvančić iz Gradske Plinare Zagreb, član Grupacije distributera i opskrbljivača plinom HGK predstavio primjenu Uredbe komisije (EU) br. 813/2013 od 2. kolovoza 2013. o zabrani uporabe klasičnih turbo bojlera koja je obvezujuća za sve članice EU, bez obzira na zakone u pojedinim zemljama i upozorio da „ukoliko se nešto hitno ne promijeni, primjenom ovakve administrativne Uredbe, doći će godinama sve više i više, do vrlo bitnog ugrožavanja sigurnosti dijela distribucijskog sustava, koji je do donošenja Uredbe savršeno funkcionirao, jer ćemo imati na sustavu montirane bojlere „na crno”, bez ikakve kontrole, bez jamstva, bez računa, bez stručnog nalaz servisera, bez stručnog nalaza dimnjačara, dolaziti će do urušavanja i oštećenja dimnjaka, a otežan rad biti će svima u nizu kod uporabe plina: dimnjačarima, serviserima i distributerima.“

Na radionici prisutvovali su panelisti ispred Udruženja upravljanja zgradama pri HGK, Zavod za stanovanje d. o. o. Osijek, Davor Mrčela, kao i predstavnik suvlasnika stambenih zgrada, Milan Jokić, te ispred MUP-a Zoran Tadić koji su istaknuli probleme koji se javljaju na tržištu po pitanju plinskih instalacija i dimnjaka te kakva je zajednička inicijativa stanara oko prilagodbe zgrada novim bojlerima, kao i informiranost o pravima i obvezama stanara.

Glavni zaključak radionice je kako javnost i suvlasnici zgrada ipak nisu dovoljno upoznati Uredbom EK br 813/2013 te pred Republikom Hrvatskom stoji veliki posao u operativnom i edukativnom planu te da bi trebalo tražiti izuzeće do donošenja jedinstvenih pravila i propisa na razini RH.

Kontakti

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Tel: +385 (0)1 460-6707 Email: graditeljstvo@hgk.hr
  • Damir Percel samostalni savjetnik Tel: +385/1/460 67 70 Email: dpercel@hgk.hr