Objavljeno: 24. 05. 2019. , Ažurirano: 29. 05. 2019.

Obveznici su obavješćivanja pružatelji usluga ograničene mreže – trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici koji obavljaju jednu ili obje aktivnosti iz članka 5. točke 11. Zakona o platnom prometu (omogućuju imatelju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja ili unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem i/ili mogu se upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga) ako je ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih provođenjem tih aktivnosti tijekom prethodnih 12 mjeseci premašila iznos od 7.500.000,00 kuna.

Pod pojmom "pružatelji usluga ograničene mreže" podrazumijevaju se oni gospodarski subjekti koji koriste platne instrumente s ograničenom uporabom, tj. koji se upotrebljavaju s posebnom svrhom (npr. kartice trgovine, kartice i slična sredstva za vožnju javnim prijevozom, parkirne karte, ENC, kartice za gorivo i sl.) poput poklon-kartice jedne određene trgovine koje se mogu upotrebljavati za plaćanje samo u toj trgovini ili na internetskim stranicama te trgovine, za razliku od platnih instrumenata koje izdaju pružatelji platnih usluga i koji su u širokoj uporabi za plaćanje robe i usluga velikog broja različitih trgovaca na tržištu (npr. platne kartice Maestro, Mastercard, Visa, Diners, American Express i sl.).

Primjeri uporabe platnih instrumenata kod usluga ograničene mreže

  • za platne instrumente koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja: npr. poklon-kartice jedne određene trgovine koje se mogu upotrebljavati za plaćanje samo u toj trgovini ili na internetskim stranicama te trgovine
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s izdavateljem tog platnog instrumenta: npr. kartice koje se mogu upotrebljavati za plaćanje u lancu trgovina ili u jednom određenom trgovačkom centru
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji se mogu upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga: npr. kartice za gorivo koje se mogu upotrebljavati za kupnju goriva i ograničenog izbora robe ili usluga koje su funkcionalno povezane s gorivom, kartice za prijevoz ako se upotrebljavaju samo za kupnju prijevoznih karata ili aplikacije za plaćanje cestarina i/ili mostarina.

Aktivnosti koje nisu predmet obavješćivanja


Platne transakcije na osnovi instrumenata kao što su bonovi, vaučeri ili kartice izdani od strane izdavatelja njegovim zaposlenicima ili drugoj tvrtki koja takve instrumente kupuje za svoje zaposlenike od izdavatelja na temelju ugovora (primjerice u svrhu poklona za Božić, Uskrs i slično), a sve u svrhu kupnje u trgovinama izdavatelja za osobne potrebe zaposlenika, nisu vrijednost koja se uračunava u ukupnu vrijednost platnih transakcija prema članku 6. stavku 1. Zakona. Izdavatelji koji izdaju takve instrumente nemaju obvezu izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o opisanoj aktivnosti.

Kada je potrebno dostaviti obavijest HNB-u
 

Obveznik obavješćivanja dužan je Hravatskoj narodnoj banci dostaviti obavijest o usluzi ograničene mreže u roku od 30 dana od dana na koji su ispunjeni uvjeti za obavješćivanje.

Prva obveza obavješćivanja odnosi se na pružatelje usluga kod kojih su uvjeti za obavješćivanje ispunjeni na dan 28. srpnja 2019., odnosno kod kojih je ukupna vrijednost platnih transakcija u razdoblju od 28. srpnja 2018. do 28. srpnja 2019. premašila iznos od 7.500.000,00 kuna.

Prvu obavijest potrebno je dostaviti HNB-u nakon 28. srpnja 2019., a najkasnije do 28. kolovoza 2019. na e-adresu zpp@hnb.hr.

Pružatelji usluga koji na dan 28. srpnja 2019. ne ispunjavaju uvjete za obavješćivanje, a koji će u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci u budućnosti ispuniti uvjete za obavješćivanje, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti obavijest u roku od 30 dana od dana kada budu ispunjeni navedeni uvjeti.

Novu obavijest s aktualnim podacima pružatelji usluga dužni su HNB-u dostavljati svakih 12 mjeseci i to sve dok ispunjavaju uvjete za obavješćivanje.

Način dostavljanja obavijesti 


Obveza obavješćivanja ispunjava se dostavljanjem sljedeće dokumentacije HNB-u:

  • obrasca Obavijest o uslugama ograničene mreže (obrazac OMI)
  • priloga obrascu Opis usluge ograničene mreže i
  • Izjave (koja se daje u svrhu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za isključenje iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i/ili b) Zakona o platnom prometu) potpisane od strane trgovca pojedinca, obrtnika odnosno zakonskog zastupnika ili zakonskih zastupnika trgovačkog društva u skladu s njihovim ovlaštenjima za zastupanje.

PDF dokument potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.