Grupacija održavanja čistoće Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore okuplja sve privatne tvrtke i tvrtke u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koje se bave  odvozom mješanog komunalnog i biorazgradivog otpada, održavanjem čistoće javnih površina i srodnim djelatnostima. Grupacija broji oko 200 tvrtki članica iz cijele Hrvatske. Voditelj Grupacije je gospodin Davor Vić dugogodišnji direktor tvrtke Unikom d.o.o. iz Osijeka, dok su predstavnici tvrtki Komunalno d.o.o. iz Križevaca gđa Dijana Mijač Dretar, gđa. Snježana Tkalčec Avirović iz tvrtke Čakom (Čakovec) te Ante Jović iz tvrtke Čistoća Imotske krajine d.o.o. izabrani za članove Vijeća Udruženja komunalnog gospodarstva ispred Grupacije održavanja čistoće. Također i aktualni predsjednik Udruženja komunalnog gospodarstva HGK gospodin Tomislav Ćurko dolazi iz Grupacije održavanja čistoće kao najbrojnije grupacije Udruženja.

Ciljevi Grupacije su kvalitetno predstavljanje tvrtki članica prema drugim institucijama u Republici Hrvatskoj i javnosti, kao i kvalitetna i pravovremena razmjena iskustava i informacija između članica. Sjednice grupacije održavaju se nekoliko puta godišnje ili češće po potrebi a saziva ih voditelj Grupacije. Grupacija je izrazito aktivna pri  kreiranju zakonodavnih akata te u komunikaciji s institucijama koje reguliraju gospodarenje otpada u RH kao što su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također Grupacija organizira okrugle stolove s ciljem informiranja javnosti, edukativna studijska putovanja za članove te sastanke s drugim relevantnim komorskim udruženjima i udrugama civilnog društva. 

Zakonsku regulativu vezanu uz održavanje čistoće i komunalni otpad pronađite desno na ovoj stranici u pratećim dokumentima.

Neke aktivnosti Grupacije održavanja čistoće, osim redovitih sjednica i sastanaka radnih skupina: 

 

18.12.2018. Grupacija održavanja čistoće HGK organizirala studijsko putovanje komunalnih tvrtki po domaćim tvornicama komunalne opreme
5. 07. 2018. Predstavljen prvi vodič za pravilno razvrstavanje otpada Grupacije održavanja čistoće i Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada

 

16.04.2018. - Radionica u Zagrebu o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada