Croskills - izobrazba građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za energetski efikasnu gradnju

Pojednostavljeno, cilj projekta je razviti potrbne korake za akciju nadogradnje postojećeg znanja i vještina radnika u graditeljstvu i građevinskom sektoru, kako bi se mogli prilagoditi novim standardima i zahtjevima usklađenima s ciljevima energetske učinkovitosti. Obrazovanje treba biti sustavno, s uspostavljenim standardima kvalitete i temeljeno na osnovnim procjenama o trenutnom znanju i vještinama.
 
Ciljevi projekta

Pojednostavljeno, cilj projekta je razviti potrbne korake za akciju nadogradnje postojećeg znanja i vještina radnika u graditeljstvu i građevinskom sektoru, kako bi se mogli prilagoditi novim standardima i zahtjevima usklađenima s ciljevima energetske učinkovitosti. Obrazovanje treba biti sustavno, s uspostavljenim standardima kvalitete i temeljeno na osnovnim procjenama o trenutnom znanju i vještinama.

Projekt Croskills

Radi uspostave sustavne i kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za energetski efikasnu gradnju, na Građevinskom fakultetu u Zagrebu je, na poticaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pokrenut projekt CROskills (Build Up Skills Croatia) u okviru programa CIP Inteligent Energy Europe.

Partneri Fakultetu i Ministarstvu u projektu CROskills su i Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Graditeljska škola Čakovec, Knauf Insulation d.o.o. i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), a potporu projektu dalo je i pet ministarstava: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, kao i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, udruge, strukovne komore, privatne tvrtke te Sindikat graditeljstva Hrvatske. EU danas prednjači u energetski učinkovitoj obnovi i gradnji novih zgrada, a za takvu vrstu gradnje, koja štedi energiju i čuva okoliš, sve više je zainteresirana i hrvatska država, odnosno građevinski sektor što zahtijeva veći broj stručno osposobljenih radnika, obrtnika i poduzetnika.

Projekt je zamišljen u dvije faze: u prvoj fazi napravit će se status quo analiza, definirati trenutna nacionalna kvalifikacijska platforma i nacionalna strategija, dok će se u drugoj fazi definirati plan i program izobrazbe i uspostaviti sustavna i kontinuirana izobrazba za građevinske radnike. Kroz projekt bi se trebao povećati broj stručno osposobljenih radnika na tržištu odnosno stvoriti obrtnike i poduzetnike koji posjeduju dovoljno znanje ili su specijalizirani za gradnju nisko-energetskih, pasivnih i gotovo nultih energetskih zgrada kako bi time jamčili kvalitetnu izvedbu zgrada. Kreirat će se mjere, pravilnici i preporuke kojima bi se stvorili preduvjeti za vrednovanje kvalificirane radne snage na tržištu.

 Za više informacija posjetite sljedeće web stranice: http://www.croskills.hr/

Kontakti

  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: graditeljstvo@hgk.hr Tel: +385 1 460 6707 Tel 1: +385 1 461 9250 Fax: +385 1 460-6734
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Tel: +385 (0)1 460-6707 Email: graditeljstvo@hgk.hr
  • Damir Percel samostalni savjetnik Tel: +385/1/460 67 70 Email: dpercel@hgk.hr