Objavljeno: 02. 08. 2019. , Ažurirano: 02. 08. 2019.

Za potrebe izrade analize radi donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, molimo da nam članice udruženja dostave slijedeće podatke o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Ukoliko točan podatak nije dostupan, molimo navedite procjenu, ako nije moguće ni napraviti procjenu, molimo polje ostavite praznim.

Rok za dostavu: 12 sati, petak, 9. kolovoza 2019.