Za koju namjenu se može koristiti ATA karnet?

ATA karnet se koristi za sljedeće predviđene namjene:

  • uzorci ili reklamni materijal
  • sajmovi i izložbe
  • stručna oprema
  • ostalo

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Ana Žager Stručni suradnik Tel: +385 1 460 6781 Email: azager@hgk.hr
  • Karmen Tutić Stručni referent Tel: +385 1 460 6767 Email: ktutic@hgk.hr