Jedinstvena kontaktna točka za usluge

Jedinstvena kontaktna točka djeluje temeljem Zakona o uslugama (NN 80/11), kojim je prenijeta EU Direktiva o uslugama. To je pravni okvir koji na razini Hrvatske, odnosno Europske unije i cijelog Europskog gospodarskog prostora (EU+EFTA), uređuje okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga.

Svrha Jedinstvene kontaktne točke je pružiti poduzetnicima informacije o administrativnim uvjetima za obavljanje njihove djelatnosti.

Jedinstvena kontaktna točka pruža poslovne informacije za Hrvatsku. Ukoliko želite poslovne informacije o EU, svaka država članica EU ima barem jednu jedinstvenu kontaktnu točku a objedinjuje ih EUGO mreža jedinstvenih kontaktnih točaka kao prvo mjesto za nastup na EU tržište. Jedinstvena kontaktna točka je prva poveznica hrvatskim poduzetnicima i izvoznicima za lakše započinjanje poslovanja i prekogranični pristup europskom tržištu.

Više o Jedinstvenoj kontaktnoj točki možete saznati na www.psc.hr.

Contacts

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za poslovne informacije Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: poslovne-informacije@hgk.hr Tel: +385 1 460 6708 Fax: +385 1 460 6782 voditeljica: Dunja Resman Bartolec
  • Šimun Buzov Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6771 Email: sbuzov@hgk.hr
  • Odjel za poslovne informacije Tel: +385 1 460 6708 Email: poslovne-informacije@hgk.hr
  • Ivona Zanchi Junior Expert Associate Tel: +385 1 460 6775 Email: izanchi@hgk.hr