Utjecaj kretanja izvoza i uvoza nafte i naftnih derivata na robnu razmjenu RH

Pixabay

Analiza je potaknuta činjenicom da su izvoz naftnih derivata te uvoz sirove nafte i naftnih derivata imali u proteklih dvadesetak godina znatan utjecaj na ukupna kretanja vanjskotrgovinske razmjene u Hrvatskoj. Naftni su derivati zauzimali visoko (posljednjih godina najviše) mjesto u izvozu, a nafta i naftni derivati u uvozu, što je, s jedne strane, posljedica niskog udjela domaćih izvora sirove nafte u preradi te tradicionalno jake naftne industrije, dok je, s druge strane, to i rezultat niske razine izvoza drugih proizvoda. Analiza je pokazala da je posljednjih petnaestak godina vanjska trgovina sirovom naftom i naftnim derivatima znatno više poticala rast uvoza nego rast izvoza. Pritom se situacija pogoršava: razlika (deficit) između vrijednosti izvoza naftnih derivata i uvoza sirove nafte i naftnih derivata povećava se, čime raste i udio njihovog deficita u ukupnom deficitu robne razmjene. Usto, smanjuje se proizvodnja naftnih derivata, a u strukturi uvoza jača udio vrijednosti uvezenih derivata u odnosu na vrijednost uvezene sirove nafte.

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Tel: + 385 1 482 8373 direktor Sektora: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr