Građevinarstvo u 2016.

Povodom objave glavnih statističkih pokazatelja kretanja u građevinarstvu u 2016. godini, napravili smo kraću analizu ostvarenih rezultata u građevinskoj aktivnosti koja obuhvaća promjene u obujmu građevinske aktivnosti, vrijednosti obavljenih radova, bruto dodanoj vrijednosti, dinamici izdavanja građevinskih dozvola te vrijednosti novih narudžbi.

Analiza je pokazala da su u prošloj godini, nakon duboke i dugotrajne krize, zabilježeni pozitivni pomaci pri čemu je prvi put nakon 2008. godine zabilježen porast bruto dodane vrijednosti, fizičkog obujma i vrijednosti građevinskih radova, prvi put nakon 2005. godine porastao je broj izdanih građevinskih dozvola, dok je vrijednost novih narudžbi povećana po dvoznamenkastoj stopi, najvišoj od 2007. godine.

Oporavak građevinarstva ohrabruje zbog njegova značaja u gospodarskoj strukturi zemlje i posebno zbog snažnog multiplikativnog učinka koji ova djelatnost ima na velik dio drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Povoljno je što su i podaci koji nagovješćuju buduću građevinsku aktivnost optimistični jer snažno raste broj izdanih građevinskih dozvola i vrijednost novih narudžbi. Stoga očekujemo nastavak uzlazne faze gospodarskog ciklusa, što će, uz postojanje raspoloživih sredstava fondova EU, poduprijeti realizaciju investicijskih programa i daljnji oporavak građevinskog sektora u Hrvatskoj. 

Građevinarstvo u 2016.(.pdf)

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Tel: + 385 1 482 8373 direktor Sektora: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr