Bruto domaći proizvod RH po županijama u 2014.

Danas su objavljeni podatci o bruto domaćem proizvodu za Republiku Hrvatsku po županijama za 2014. godinu.

Tim povodom napravili smo kraću analizu koja obuhvaća tematiku BDP-a po županijama i trendove kretanja tog pokazatelja.

U analizu smo, također, uključili i HGK indeks gospodarske snage, prema kojem se rangira gospodarska snaga pojedine županije, a utjecaj na njega, između ostalih pokazatelja, ima i objava pokazatelja kretanja BDP-a po županijama.

Kontakti

  • Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Email: bankarstvo@hgk.hr Tel: +385 1 456 1514 Fax: +385 1 456 1535 direktor: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb Tel: + 385 1 482 8373 direktor Sektora: Zvonimir Savić
  • Odjel za makroekonomske analize Tel: +385 (0)1 482-8373 Email: makroekonomija@hgk.hr