O Odjelu


Odjel za makroekonomske analize, kao dio komorskog sustava, bavi se praćenjem i analizama osnovnih makroekonomskih pokazatelja te ukupne društveno-ekonomske situacije u Republici Hrvatskoj. Istodobno se prate i analiziraju ekonomski trendovi u svijetu, posebice u tranzicijskim zemljama u okruženju te Europskoj uniji.

Odjel izdaje mjesečnu publikaciju pod nazivom “Gospodarska kretanja”, u kojoj se tekstualno, tabelarno i grafički daje prikaz osnovnih makroekonomskih indikatora razvoja hrvatskog gospodarstva i to prema NKD-u, po godinama i mjesecima. Na taj način ukazuje se na dinamiku kretanja realnog, fiskalnog i monetarnog sektora.

Pored toga, Odjel povremeno elaborira odraze mjera aktuelne ekonomske politike, na pojedine segmente hrvatskog gospodarstva.

Unatrag desetak godina Odjel jednom godišnje provodi istraživanje o poslovnim očekivanjima hrvatskih poduzetnika u pogledu investicija, zaposlenosti, poslovne klime te prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu. Ta istraživanja u konačnici rezultiraju nacionalnim izvješćem "Croatian Country Report", koji čini dio European Economic Survey, koji jednom godišnje izdaje Eurochambres.

Odjel jednom godišnje izrađuje analize prethodnih razdoblja koje se nalaze na web stranici Odjela. U tim materijalima prikazana je dinamika razvoja pojedinih ekonomskih područja hrvatskog gospodarstva kao i analiza odraza pojedinih mjera aktualne ekonomske politike.

Odjel je 2000. godine napravio istraživanje "Rezultati istraživanja socioekonomskog standarda hrvatskog kućanstva" kojim je bilo obuhvaćeno 1000 kućanstava.

U svom radu Odjel surađuje i koristi podatke županijskih komora, Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija, Državnog zavoda za statistiku, FINA-e, Ekonomskog instituta, te European Commission-a, OECD-a,  World Bank, Emerging Europe Monitor, WIIW i dr.