Udruženja i zajednice

Udruženje faktoring društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10000 Zagreb
 • Email: abozic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1703
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • poslovni tajnik Udruženja faktoring društava: Alan Božić

Udruženje je osnovano 19. lipnja 2012. godine. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika, koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Dean Tomić Zamjenik predsjednika Udruženja faktoring društava Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Luka Matković Zamjenik predsjednika Udruženja faktoring društava Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Udruženje faktoring društava Tel: +385 1 456 1514 Email: bankarstvo@hgk.hr

Udruženje banaka

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: kopic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1745
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Krešimir Opić

Udruženje je osnovano 28. lipnja 1994. godine, s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa te razvoja bankarskog sektora. Članice Udruženja banaka HGK su sve banke registrirane u Republici Hrvatskoj, a u radu Udruženja sudjeluje i Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Krešimir Opić Viši stručni suradnik Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Mato Filipović i Miro Dodić Zamjenici predsjednika Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr
 • Ivan Jandrić Predsjednik Udruženja banaka Tel: +385 1 456 1745 Email: kopic@hgk.hr

Udruženje osiguravatelja

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • Poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje osiguravatelja Hrvatske gospodarske komore osnovano je 26. lipnja 1994. godine. Članice Udruženja osiguravatelja su društva za osiguranje i reosiguranje, registrirana u Republici Hrvatskoj. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević viša stručna savjetnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Robert Vučković Predsjednik Udruženja osiguravatelja Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Igor Đurić Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Udruženje društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Alan Božić

Udruženje je osnovano 10. ožujka 2003. godine. Članice udruženja su: društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr

Udruženje leasing društava

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: abozic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1703
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Alan Božić

Udruženje je osnovano 5. veljače 2002. godine. Članice Udruženja su trgovačka društva koja imaju odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje poslova leasinga. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Alan Božić Viši stručni suradnik Tel: 01/456-1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Vladimir Kristijan Predsjednik Udruženja leasing društava Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr
 • Eugen Paić-Karega Zamjenik predsjednice Tel: +385 1 456 1703 Email: abozic@hgk.hr

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: vdominovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1564
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 4561 535
 • Poslovni tajnik: Vanja Dominović

Udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK osnovano je 2004. godine. Članice Udruženja su sva društva za upravljanje investicijskim fondovima. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Vanja Dominović Pomoćnica direktora Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Hrvoje Krstulović Predsjednik Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Dragana Resan Zamjenica predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr

Udruženje za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: vdominovic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1564
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Vanja Dominović

Udruženje je osnovano u travnju 1998. godine u cilju profesionalnog i stručnog usklađivanja te institucionalne zaštite i promicanja zajedničkih interesa svojih članica. Način rada Udruženja uređen je Poslovnikom o radu Udruženja.

 • Tamas Nagy Predsjednik Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Vanja Dominović Pomoćnica direktora Tel: 01/456-1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Ivan Tadin Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr
 • Danijel Delač Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1564 Email: vdominovic@hgk.hr

Udruženje posrednika u osiguranju

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • Poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje posrednika u osiguranju HGK konstituirano je 22. ožujka 2005. godine. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević viša stručna savjetnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Miho Klaić Predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Iva Rogović Lekić Zamjenik predsjednika Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Udruženje društava za zastupanje u osiguranju

 • Adresa:
 • Rooseveltov trg 2
 • 10 000 Zagreb
 • Email: mvujevic@hgk.hr
 • Tel: +385 1 456 1659
 • Tel 1: +385 1 456 1514
 • Fax: +385 1 456 1535
 • poslovni tajnik: Matija Vujević

Udruženje društava za zastupanje u osiguranju HGK osnovano je 7. travnja 2006. godine. Članice Udruženja su sva društva za zastupanje u osiguranju na području Republike Hrvatske. Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Matija Vujević viša stručna savjetnica Tel: 01/456-1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Petar Rebernišak predsjednik Udruženja društava za zastupanje u osiguranju Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr
 • Ivica Ljolo zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 1 456 1659 Email: mvujevic@hgk.hr

Projekti i akcije

Projekt financijske pismenosti 2018. Više znamo, bolje razumijemo

Pilot-projekt Više znamo, bolje razumijemo

U Hrvatskoj počinje primjena usluge SEPA izravnog terećenja (SDD)

Obilježavanja Svjetskog i europskog tjedna novca od 27. ožujka do 2. t...

Financijska pismenost

Financijska edukacija FED - HGK

Metalci su opet IN

ZaposliOSI