Objavljeno: 01. 02. 2017. , Ažurirano: 16. 09. 2019.

KONCEPT: S obzirom na to da HGK okuplja udruženja svih financijskih institucija i sektora (bankarstvo, osiguranje, leasing, faktoring, fondovsku industriju, tržište kapitala) i koordinira njihove aktivnosti putem Stručnog vijeća financijskih institucija te s obzirom na vlastite ljudske i logističke resurse i prisutnost u 20 gradova putem mreže županijskih komora, sigurno može biti kvalitetan nositelj Projekta Financijske edukacije (FED).

U operativnu provedbu projekta uključili bismo i stručne predstavnike visokoškolskih ustanova, regulatornih i državnih institucija i ministarstava te neovisne stručnjake iz financijske grane djelatnosti.

NAČELNE TEME:

 • Aktualne teme u vezi s implementacijom EU direktiva
 • Novosti u vezi s regulatornim i zakonodavnim okvirom i područjem primjene
 • Obveze u vezi sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Specifičnosti u vezi s pojedinim proizvodima i uslugama financijskih institucija
 • Distribucijski kanali za proizvode financijskih institucija
 • Opće i specifične informacije u vezi s proizvodima svih financijskih institucija
 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Pravila etičnoga poslovnog ponašanja i dobri poslovni običaji
 • Trendovi i iskustva iz država EU

ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR: Usklađuje tematske cjeline, radi odabir predavača, prati i usklađuje kvalitetu radnih materijala i prezentacija. U Odboru bi sudjelovali: predstavnik Ekonomskog fakulteta Zagreb, predstavnik Ministarstvo financija, predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), predstavnici Stručnog vijeća financijskih institucija HGK, predstavnik Sektora za financijske institucije HGK

PREDAVAČI: renomirani domaći i inozemni stručnjaci iz financijske industrije, sveučilišni profesori, predstavnici regulatora, financijskih i drugih institucija

CILJANA SKUPINA: djelatnici osiguravajućih društava, banaka i drugih financijskih institucija, zastupnici i posrednici u osiguranju te ostali zainteresirani

ORGANIZACIJA I PROVEDBA PROJEKTA EDUKACIJE: HGK - Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize 

 • Seminari/predavanja/konferencije
 • Edukacijske brošure i materijal: tiskani i elektronički
 • Internet - edukacijski portal (u izradi)

CILJ PROJEKTA: Poticati kvalitetno i stručno te istovremeno fleksibilno i dostupno educiranje djelatnika financijskih institucija i svih zainteresiranih, radi boljeg razumijevanja svih aspekata tržišta, posebice složenih financijskih proizvoda koje predstavljaju i prodaju na tržištu krajnjih potrošača. Edukacija je značajna i s aspekta zaštite potrošača, odnosno dostupnosti svih relevantnih informacija u vezi s određenim proizvodom ili uslugu te za jačanje ukupne financijske pismenosti u društvu.

Napomena: Ako vaš internetski preglednik ne otvara PDF-ove, pokušajte ga konfigurirati prema Adobeovim UPUTAMA ili učitajte željeni dokument (desni klik mišem na poveznicu dokumenta i odabir opcije za spremanje) pa ga otvorite pomoću preglednika PDF-ova instaliranoga na uređaju.