Analize

REALAN RAST PLAćA šESTU GODINU ZAREDOM

U prosincu prošle godine nastavljena je tendencija rasta plaća uz dinamičnije kretanje bruto plaće u odnosu na neto plaću tijekom cijele prošle godine. Tako je prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama iznosila 6.559 kuna, što ...
Saznaj više

PETA GODINA REKORDNIH RAZINA TURISTIčKIH NOćENJA

Prema podacima DZS-a, u prosincu 2019. godine u komercijalnome smještaju ostvareno je 372,2 tisuće turističkih dolazaka i...
Saznaj više

KRAJ PROšLE GODINE OBILJEžEN POZITIVNIJIM TRENDOVIMA U ROBNOJ RAZMJENI

Saznaj više

U 2019. GODINI STANOVNIšTVO JE PREFERIRALO KUNSKE GOTOVINSKE NENAMJENSKE KREDITE

Saznaj više

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za međunarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC