Analize

BDP PO STANOVNIKU U NUTS 3 REGIJAMA EU

Razlike u gospodarskoj razvijenosti hrvatskih županija velike su, a mogu se uočiti prema nizu pokazatelja. Jedan od najčešćih pokazatelja, BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći, prikazan je u ovoj analizi te prema tome pokazatelju Grad Zagreb je 2016. go...
Saznaj više

TRžIšTE RADA U HRVATSKIM žUPANIJAMA 2018. GODINE

U 2018. godini u svim je županijama nastavljen pozitivan trend na tržištu rada kada se on izražava brojem osiguranika mi...
Saznaj više

LJETNE PROGNOZE EUROPSKE KOMISIJE – VEćI RAST ZA HRVATSKU

Saznaj više

RAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U TRAVNJU

Saznaj više

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
  • Sektor za financijske institucije i ekonomske analize
  • Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo
  • Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav
  • Sektor za industriju
  • Sektor za komunikacije
  • Sektor za međunarodne poslove i EU
  • Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Sektor za promet i veze
  • Sektor za trgovinu
  • Sektor za turizam
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC