Regionalne radionice Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Pixabay
Vrijeme održavanja: 27.11.2017. - 07.12.2017.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine iz svibnja ove godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnost radi izrade Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a sve radi uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Navedene mjere i aktivnosti uključuju i edukacije obveznika naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada (proizvođače proizvoda prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)), o njihovim obvezama prijave i plaćanja Fondu s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište. Ukratko će se biti predstavljene i obveze povezane i s ostalim propisima iz područja gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

Hrvatska gospodarska komora i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirat će niz regionalnih radionica pod nazivom Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada kako bi pobliže predstavili obveze iz podzakonskih akata obveznicima.

Radionice će se održavati prema ovim terminima:

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, ali je potrebna prijava zbog osiguranja potrebnog prostora. Prijave za regionalne radionice zaprimat će se na mrežnim stranicama županijskih komora. Zainteresirani mogu prisustvovati radionicama na različitim lokacijama, no prednost dajemo tvrtkama iz regije u kojoj se radionica organizira.

Dnevni red radionice:

  1. Uvodna riječ
  2. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje, FZOEU
  3. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada – predavač: FZOEU
  4. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili u propisanom roku – predavač: FZOEU
  5. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište – predavač: FZOEU
  6. Pitanja sudionika

 

 

Kontakti

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
  • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr

Organizatori

Hrvatska gospodarska komora
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost