Podzakonski akti Zakona o rudarstvu

Pixabay

Podzakonski akti Zakona o rudarstvu

  1. Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina ( Narodne novine, br. 142/13)
  2. Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, br. 31/14)
  3. Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, br. 37/14, 72/14)

Kontakti

  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
  • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 460 6705 Email: energetika@hgk.hr