Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj u svom radu aktivno prati oba navedena područja koja su po svojem sadržaju izrazito horizontalna te obuhvaćaju sve gospodarske grane.

U okviru aktivnosti zaštite okoliša prati se donošenje i provedbu zakonodavnog okvira svih sastavnica okoliša: zrak, voda, tlo, klima, biljni i životinjski svijet. U okviru aktivnosti zaštite okoliša sudjelujemo u radu različitih povjerenstava pri nadležnim ministarstvima, pomažemo tvrtkama u usklađivanju poslovanja sa zahtjevnim okolišnim zakonodavnim okvirom te redovito pratimo donošenje novih strategija i propisa iz područja zaštite okoliša. Poseban naglasak u navedenim aktivnostima je u zagovaranju interesa članica.

U okviru održivog razvoja, pratimo razvoj smjernica vezanih uz održivost gospodarstva, organiziramo edukacije za članice vezano uz informiranje o nacionalnim politikama i politikama Europske unije i Ujedinjenih naroda. Značajan cilj u okviru aktivnosti održivog razvoja usmjeren je na širenje broja tvrtki koje posluju sukladno principima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.

Unutar Odjela djeluju: