O Udruženju za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu

HGK

Unutar Sektora za energetiku i zaštitu okoliša Hrvatske gospodarske komore, u okviru Pododjela za zaštitu okoliša i društveno odgovorno poslovanje djeluje Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu.

U okviru Udruženja djeluju:

 • Grupacija za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka 
 • Grupacija za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka
 • Grupacija za skupljanje, skladištenje i preradu opasnih ostataka i otpadaka
 • Grupacija za termičku obradu otpada

Udruženje svoj rad realizira kroz sljedeće aktivnosti:

 • Kontinuirano praćenje zakonske regulative i pokretanje inicijative za nadopunu i kvalitetnu izmjenu zakona, propisa i provedbenih mjera s ciljem poboljšanja stanja i pozicije djelatnosti reciklaže.
 • Zalaganje za donošenje zakonskih mjera koje propisuju poticaje i mogućnosti korištenja olakšica oslobađanjem od poreza, carine, javnih naknada i pristojbi za proizvode, opremu i uređaje koji pridonose zaštiti okoliša.
 • Iznalaženje i poticanje otvaranja povoljnih kreditnih linija u službi zaštite okoliša.
 • Promicanje osnivanja sistema i mreža za odvojeno skupljanje korisnih komponenti iz tehnološkog, ambalažnog, komunalnog i drugog iskoristivog, do sada nejasno razvrstanog, otpada po uzoru na njemački DSD i austrijski ARO sustav.
 • Uključivanje gradskih, županijskih i državnih vlasti i fondova u rješavanje problematike sakupljanja i recikliranja te u financiranje cjelovitih sistema sakupljanja i recikliranja ostataka i otpadaka.
 • Promocija Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina, mjesečna analiza stanja ponude i potražnje sa Hrvatske burze otpada i sekundarnih sirovina te praćenje ostvarenih transakcija.
 • Praćenje svjetskih trendova u tehnologijama sakupljanja i recikliranja otpada, organiziranje stručnih predavanja, seminara i rasprava te, u okviru mogućnosti, posjeta specijaliziranim sajmovima u zemlji i inozemstvu.
 • Promocija standarda ISO 9000 i ISO 14000 u tvrtkama.
 • Kontaktiranje i dogovaranje s korisnicima sekundarnih sirovina – željezarama, ljevaonicama, tvornicama papira, tvornicama stakla i drugima te postizanja partnerskih odnosa s njima i optimalnog zadovoljenja njihovih potreba i kvalitete, ali i korektnosti u njihovom plaćanju sekundarnih sirovina.

 

Predsjednik Udruženja:
Jerry Pajić
 
METIS d. d. , Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
tel. +385 51 339 910, fax +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka:
Ilija Špikić

e-kolektor d. o. o., Čulinečka cesta 252, 10000 Zagreb
tel. +385 1 466 7387; fax. +385 1 466 8170
E-mail: info@ekolektor.com  

Zamjenik predsjednika Udruženja i voditelj Grupacije opasnih ostataka i otpadaka: 
Sead Muharemi
KEMIS-Termoclean d. o. o., Slavonska Avenija 26/4, 10000 Zagreb
tel. +385 1 2406 303; fax +385 1 2404 734
E-mail: info@kemis-termoclean.hr

Voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka:
Jerry Pajić
 
METIS d. d. , Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo
tel. +385 51 339 910, fax +385 51 331 186
E-mail: metis@metis.hruprava@metis.hr 

Voditeljica Grupacije za termičku obradu otpada:
Tamara Tarnik 
HEP d. d. , Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
tel. +385 1 6322 111
E-mail: tamara.tarnik@hep.hr

Sve informacije o Udruženju mogu se dobiti od njegove poslovne tajnice:
Dijana Varlec, dipl. oec.
HGK – Sektor za energetiku i zaštitu okoliša
10000 Zagreb, Draškovićeva 45/IV
tel. +385 1 460 6764; fax. +385 1 460 6737
E-mail: dvarlec@hgk.hr; okolis@hgk.hr   

Contacts

 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: energetika@hgk.hr; okolis@hgk.hr Tel: +385 1 460 6701 Tel 1: +385 1 460 6705 Fax: +385 1 460 6737 direktorica Sektora: mr. sc. Marija Šćulac Domac tajnica: Višnja Radas
 • Jerry Pajić President of Association for Collection, Recovery and Recycling Tel: +385 1 4606 705 Email: okolis@hgk.hr
 • Dijana Varlec Senior Associate Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr