Objavljeno: 26. 06. 2020. , Ažurirano: 26. 06. 2020.

Tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije Republika Hrvatska je pripremila Memorandum o razumijevanju za provedbu Deklaracije o čistoj energiji za EU otoke (The Memorandum of Split) koji je Europska komisija potpisala zajedno s 14 država članica Europske unije (Hrvatska, Cipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Malta, Portugal, Španjolska i Švedska).

Inicijativa Čista energija za EU otoke pokrenuta je 2017. godine tijekom malteškog predsjedanja Vijećem Europske unije, kada je Europska komisija zajedno s državama članicama potpisala političku deklaraciju (Deklaracija iz Vallette). Cilj je inicijative ubrzati tranziciju na čistu energiju na europskim otocima kako bi se pomoglo otocima da smanje svoju ovisnost o uvozu energije tako da što bolje koriste potencijal obnovljivih izvora energije. Kako bi olakšala proces tranzicije na čistu energiju na europskim otocima, Europska komisija osnovala je 2018. godine Tajništvo čiste energije za EU otoke, koje pruža podršku i pomoć pri pripremi projekata europskim otocima.

S obzirom na to da Hrvatska ima više od 1244 otoka, pri čemu se mnogi suočavaju s različitim izazovima, u Programu predsjedanja poseban je naglasak dan potencijalu koji otoci mogu imati pri tranziciji na čistu energiju.

Memorandum je važan korak u promociji projekata za ubrzanje tranzicije i upotrebe obnovljivih izvora energije, stavljajući poseban naglasak na suradnju među otocima kada se radi o dijeljenju znanja i najboljih praksi.

Memorandum je dostupan u pratećim dokumentima.