Udruženja i zajednice

Zajednica djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 716
 • Fax: +385 1 4606 737
 • predsjednik Zajednice djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu: Ivan Opić

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Zrinka Grganić Vrdoljak Predsjednik Zajednice Tel: +385 1 4606 793 Email: energetika@hgk.hr

Grupacija opskrbljivača i distributera prirodnim plinom

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 716
 • Fax: +385 1 4606 737

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu

 • Adresa:
 • Nova cesta 7
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • poslovni tajnik: Dijana Varlec
 • predsjednik: Jerry Pajić

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Jerry Pajić predsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: okolis@hgk.hr
 • Jerry Pajić voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr
 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr
 • Dijana Varlec Poslovni tajnik Tel: + 385 1 4606 764 Email: dvarlec@hgk.hr

Grupacija za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: dvarlec@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6764
 • Fax: +385 1 460 6737
 • poslovni tajnik: Dijana Varlec
 • voditelj: Jerry Pajić

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Jerry Pajić voditelj Grupacije za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr

Grupacija za reciklažu nemetalnih ostataka i otpadaka

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: dvarlec@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6764
 • Fax: +385 1 460 6737
 • poslovni tajnik: Dijana Varlec
 • voditelj Grupacije: Damir Keblar, Unija-nova d.d.

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Damir Keblar, Unija-nova d.d. voditelj Grupacije Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr

Grupacija Skupljanje, skladištenje i prerada opasnih ostataka i otpadaka

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: dvarlec@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6764
 • Fax: +385 1 460 6737
 • poslovni tajnik: Dijana Varlec

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr

Udruženje energetike

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • predsjednik Udruženja: Robert Krklec
 • poslovni tajnik: Krešimir Štih

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Robert Krklec predsjednik Udruženja Tel: Email: energetika@hgk.hr
 • Srećko Ezgeta voditelj Grupacije distributera i opskrbljivača plinom Tel: +385 1 460 6716 Email: energetika@hgk.hr
 • Zdravko Zajec voditelj Grupacije za toplinarsku djelatnost Tel: +385 1 4606 758 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr
 • Zoran Alavanja dopredsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: ebioplin@gmail.com
 • Pavao Vujnovac dopredsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: pavao.vujnovac@ppd.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr
 • Darko Pavlović dopredsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: darko.pavlovic@plinacro.hr

Grupacija za kogeneraciju

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Grupacija za toplinarsku djelatnost

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • voditelj Grupacije za toplinarsku djelatnost: Zdravko Zajec
 • poslovni tajnik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Zdravko Zajec voditelj Grupacije za toplinarsku djelatnost Tel: +385 1 4606 758 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Udruženje opskrbljivača i distributera plinom

 • Adresa:
 • Nova cesta 7
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • predsjednik Udruženja distributera i opskrbljivača plinom: Srećko Ezgeta

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Srećko Ezgeta voditelj Grupacije distributera i opskrbljivača plinom Tel: +385 1 460 6716 Email: energetika@hgk.hr
 • Igor Grozdanić Poslovni tajnik Tel: +385 1 460 6716 Email: igrozdanic@hgk.hr
 • Srećko Ezgeta Predsjednik Udruženja Tel: +385 1 460 6701 Email: energetika@hgk.hr
 • Nenad Hranilović Potpredsjednik - opskrbljivači plinom Tel: +385 1 460 6701 Email: energetika@hgk.hr
 • Igor Pirja Potpredsjednik Tel: +385 1 460 6701 Email: energetika@hgk.hr
 • Tomislav Benčić Potpredsjednik - distributeri plinom Tel: +385 1 460 6701 Email: energetika@hgk.hr

Udruženje električne i optičke industrije

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • predsjednik Udruženja: Mladen Puškarić
 • poslovni tajnik: Krešimir Štih

Udruženja Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki registriranih za srodne djelatnosti. Vodstvo udruženja čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća udruženja, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici udruženja zaposlenici HGK. Udruženja djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Mladen Puškarić predsjednik Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr
 • Igor Tripković zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Stjepan Planinić zamjenik predsjednika Udruženja Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr

Zajednica za zaštitu okoliša u gospodarstvu

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Zvonimir Markovac predsjednik Zajednice Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr

Zajednica obnovljivih izvora energije

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost

Grupacija za biomasu

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

Grupacija za biogoriva

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Davor Franić voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija za energiju vjetra

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 4606 737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Aco Šikanić voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija za energiju sunca

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Mladen Renato Martinac voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija za energiju malih vodotoka

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Bojan Reščec voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija za geotermalnu energiju

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Željko Jurilj voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija proizvođača opreme za OIE

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Miroslav Mađerčić voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Grupacija za bioplin

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 460 6701
 • Fax: +385 1 460 6737
 • Predsjednik: Krešimir Štih

Grupacije unutar udruženja ili zajednica Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki koje se bave pojedinim nišama unutar djelatnosti tvrtki okupljenih u udruženju ili zajednici. Vodstvo grupacije čini predsjednik ili voditelj grupacije te, u nekim slučajevima, jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici grupacija zaposlenici HGK. Kao i udruženja, grupacije djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Davor Kralik voditelj Grupacije Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr
 • Krešimir Štih poslovni tajnik Tel: +385 1 4606 758 Email: kstih@hgk.hr

Zajednica za društveno odgovorno poslovanje

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: okolis@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • poslovna tajnica: Dijana Varlec

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Dijana Varlec viši stručni savjetnik Tel: +385 1 460 6764 Email: dvarlec@hgk.hr
 • Sektor za energetiku i zaštitu okoliša Tel: +385 1 4606 701 Email: okolis@hgk.hr
 • Snježana Bahtijari Tel: Email: snjezana.bahtijari@ericsson.hr
 • Andreja Pavlović Predsjednica Zajednice za društveno odgovorno poslovanje Tel: +385 1 4606 701 Email: zdop@hgk.hr

Zajednica za ukapljeni naftni plin

 • Adresa:
 • Draškovićeva 45
 • 10000 Zagreb
 • Email: energetika@hgk.hr
 • Tel: +385 1 4606 705
 • Fax: +385 1 4606 737
 • predsjednik Zajednice: Branimir Palunko

Zajednice Hrvatske gospodarske komore interesne su strukovne asocijacije tvrtki povezanih uz pojedino područje, ali registriranih za raznorodne djelatnosti. Vodstvo zajednice čine predsjednik te jedan ili više dopredsjednika ili zamjenika predsjednika koji su, kao i članovi vijeća zajednice, predstavnici tvrtki u kojima su zaposleni, dok su tajnici zajednica zaposlenici HGK. Zajednice djeluju pri odgovarajućim sektorima u Središnjici Komore, iznimno pri županijskim komorama na području specifičnom za tu djelatnost.

 • Branimir Palunko predsjednik Zajednice Tel: +385 1 4606 705 Email: energetika@hgk.hr

Projekti i akcije

Indeks društveno odgovornog poslovanja

Eko-oznake

Burza otpada

STEEEP - Podrška i edukacija za postizanje izvrsnosti u primjeni energ...