Objavljeno: 02. 12. 2019. , Ažurirano: 03. 12. 2019.

Prema Pravilniku o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine 53/19) pravni subjekti dužni su upisati tražene podatke o stvarnim vlasnicima tvrtki do 31. prosinca 2019. u Registar stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika središnja je elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, ustrojena na temelju članaka 32. – 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19). Vodi ga Fina, u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Pod pojmom stvarnoga vlasnika misli se na svaku fizičku osobu, ili njih više, koji su konačni vlasnici stranke, kontroliraju stranku, odnosno upravljaju njome. U taj opis pripadaju i fizičke osobe koje provode krajnju kontrolu nad pravnom osobom. 

Pravni subjekti koji su dužni upisati podatke u Registar jesu:

  • trgovačka društva
  • podružnice stranih trgovačkih društava
  • udruge
  • zaklade
  • fondacije
  • ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i pravilno unio potrebne podatke u Registar stvarnih vlasnika, Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca tijekom lipnja, srpnja i rujna organizirali su edukacije o upisu u Registar u svim županijskim komorama.

Sve ostale informacije o Registru, uključujući prezentacije s edukacija, dostupne su ovdje.