Objavljeno: 07. 01. 2019. , Ažurirano: 07. 01. 2019.

Primjerice, vrijednost izvoza Grada Zagreba od 33,2 milijarde kuna je dva puta veća od ukupnog izvoza svih županija Jadranske Hrvatske (15,9 milijardi kuna) i čini gotovo trećinu od 104,6 milijardi kuna ukupnog izvoza zemlje. Istodobno izvoz Dubrovačko-neretvanske županije (156,8 milijuna kuna) čini samo 0,15 posto ukupnog izvoza Hrvatske, što naglašava izrazito velik raspon u kretanju vrijednosti izvoza na regionalnoj razini.

Mogu se promatrati i vrijednosti izvoza per capita koje pokazuju da je u usporedbi s brojem stanovnika najveći izvoznik među regijama Varaždinska županija koju u stopu prate Grad Zagreb i Međimurska županija. S druge strane, položaj Dubrovačko-neretvanska županije nije bolji ni po tom relativnom pokazatelju, odnosno sa samo 172,5 eura izvoza per capita ova je županija debelo ispod vrijednosti tog izvoza na nacionalnoj razini, koji iznosi 3.360 eura.

Grad Zagreb je daleko ispred svih ostalih županija u velikoj mjeri i zbog činjenice da se vrijednosti uvoza i izvoza promatraju prema sjedištu tvrtke. Međutim, treba promatrati i druge pokazatelje, pa se tako pokazuje da Grad Zagreb bilježi i najveći vanjskotrgovinski deficit među županijama (46,8 milijardi kuna), dok se među deset županija koje ostvaruju robni suficit najviše ističu Sisačko-moslavačka (1,2 milijarde kuna), Brodsko-posavska (868 milijuna kuna) i Međimurska županija (766 milijuna).

"Unatoč nedostacima statistike, koji obuhvaćaju i povremena preseljenja sjedišta velikih tvrtki, iz raspoloživih podataka može se zaključiti da su pristupanje Hrvatske Europskoj uniji i razdoblje oporavka potražnje na razini EU najbolje iskoristile Ličko-senjska, Zagrebačka i Brodsko-posavska županija, koje su u posljednjih pet godina ostvarile najveće stope rasta izvoza. Orijentaciju tih županija prema EU tržištu, kao i kod većine ostalih, potvrđuje struktura izvoza prema izvoznim tržištima u kojoj najviša mjesta pretežno zauzimaju Njemačka, Italija, Slovenija i Austrija", zaključio je direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić.

Cjelokupnu analizu Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali (.pdf) možete pronaći na poveznici u nazivu analize.