Izvor: HGK

Rješavanje pravnih nejasnoća temelj novih investicija u turizmu


Objavljeno: 11. 06. 2019. , Ažurirano: 11. 06. 2019.


„Ova knjiga nije samo znanstveno-stručna analiza i dijagnoza stanja, već sadrži preporuke i modele za poboljšanje pravne sigurnosti i rješavanje konkretnih problema koji su dijelom bili i limitirajući čimbenik razvoja nautičkog turizma, odnosno hrvatskog turizma u cjelini“, istaknuo je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević na predstavljanju knjige Novi pravni režim za marine.

Dragan Kovačević (1).jpgPotpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević; Izvor: HGK

 

Naglasio je da su rezultati rada autora knjige već postali dio aktualnog Pomorskog zakonika, posebice u segmentu modela standardiziranih uvjeta ugovora o vezu i ugovora o osiguranju odgovornosti marina, ali i dio radne verzije Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. „Upravo bi rješavanje postojećih pravnih nejasnoća i pravne nesigurnosti kroz Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, zajedno sa novim Zakonom o turističkom zemljištu, trebali činiti zamašnjak za novi investicijski ciklus u turizmu“, izjavio je Kovačević, uz napomenu da je Hrvatska s flotom od 4 tisuće plovila u charteru i 17.000 vezova u preko 140 luka nautička velesila i jedna od najznačajnijih nautičkih destinacija ne samo na Mediteranu, već i globalno.

Knjiga objedinjuje radove sa završne konferencije projekta Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine: unapređenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša (DELICROMAR). Projekt je bio usmjeren na istraživanje pravnog okvira koji se odnosi na osnivanje, upravljanje i djelatnost luka nautičkog turizma u Hrvatskoj, a u njegovoj provedbi je aktivno sudjelovala i HGK.

Akademik Jakša Barbić, glavni urednik knjige, zahvalio je svima koji sudjelovali u pisanju knjige i provedbi projekta. „Ovaj projekt je rađen po najvišim znanstvenih standardima. U njemu se nije samo teoretiziralo, već je rodio konkretne prijedloge Ugovora o vezu i brojne druge stvari koje se sutra mogu primijeniti u praksi. Šteta bi bilo sad stati, trebamo nastaviti s radom, posebno na ugovornom dijelu. Moramo stvoriti jedinstveno i standardizirano tumačenje ugovora jer to onda donosi pravnu sigurnost“, poručio je Barbić.

Jasenko Marin, recenzent knjige i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, je kazao kako se radi o zborniku koji sadrži devet odličnih znanstvenih radova te da knjiga može poslužiti za primjer svim drugim znanstvenim projektima. „Knjiga je multidisciplinarna i u njoj je pravo u službi razvoja perspektive nautičkog turizma u Hrvatskoj. Pravni okvir je od iznimne važnosti za pružanje usluga na tržištu nautičkog turizma, a u ovim radovima je on detaljno razrađen pa se uz analizu stanja nude i konkretna rješenja“, izjavio je Marin.

Voditeljica projekta DELICROMAR Adriana Vincenca Padovan iz Jadranskog zavoda HAZU-a je pojasnila kako je HGK od početka projekta bila partner u njegovom provođenju. „Ciljevi projekta su bili ocijeniti nacionalne propise i vidjeti koje je potrebno unaprijediti, izraditi prijedloge novog zakonodavstva i poticati standardizaciju. Držim da smo ostvarili dobar dio tih ciljeva, a neke i nadmašili. Okupili smo struku i to smatram jednim od naših najznačajnijih rezultata. Također smo razvili suradnju među brojnim tijelima, poticali javnu raspravu i nadam se da će dosta naših rješenja zaživjeti u praksi jer bi to bitno doprinijelo pravnoj sigurnosti“, zaključila je.

Adriana V. Padovan, Jasenko Marin, Jakša Barbić i Dragan Kovačević.jpgPadovan, Marin, Barbić, Kovačevic; Izvor: HGK