Objavljeno: 04. 10. 2016. , Ažurirano: 04. 11. 2016.

U skladu s opredjeljenjem Hrvatske gospodarske komore, da aktivno provodi nacionalnu Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj, Županijska komora Karlovac pokreće poduzetnički inkubator za poduzetnike početnike, kao doprinos razvoju poduzetništva i povećanju konkurentnosti.

Stoga poziva poduzetnike početnike, zainteresirane za ulazak u Razvojni centar Županijske komore Karlovac, da se upoznaju s detaljima iz javnog poziva u nastavku teksta te da ispune zahtjev koji se nalazi u pratećim dokumentima.

Korisnici Razvojnog centra mogu biti poduzetnici koji žele razvijati na znanju utemeljenu tvrtku, uz primjenu visokih tehnologija, te inovatori koji svoj istraživački rad žele registrirati i razvijati u prikladnim uvjetima i okruženju koje im daje potporu u administrativnom, infrastrukturnom i savjetodavnom obliku.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac

objavljuje

JAVNI POZIV

na ulazak u

Razvojni centar Županijske komore Karlovac za poduzetnike početnike

Hrvatska gospodarska komora sudionik je provedbe nacionalne Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čije aktivnosti utječu na poslovanje subjekata maloga gospodarstva, pružanjem potpore subjektima gospodarstva na lokalnoj i regionalnoj razini.

Opći je cilj Strategije povećanje konkurentnosti maloga gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a ostvarit će se putem pet strateških ciljeva, od kojih jedan – promocija poduzetništva, sadrži:

 - pružanje potpore osnivanju novih tvrtki, rast broja aktivnih tvrtki te jačanje poduzetničkih potpornih institucija, kako bi se pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija.

U skladu s navedenim, u Županijskoj se komori Karlovac pokreće poduzetnički inkubator za poduzetnike početnike.

Predmet je Javnog poziva davanje na korištenje opremljenih uredskih prostora u Županijskoj komori Karlovac poduzetnicima početnicima.

 Zahtjev za ulazak u Razvojni centar mogu podnijeti poduzetnici početnici koji:

 • su unatrag jedne godine osnovali svoje prvo trgovačko društvo (d. o. o., j. d. o. o., d. d. i sl.),
 • imaju većinski udio u tvrtki te su u njoj zaposleni,
 • imaju sjedište tvrtke na području Karlovačke županije i/ili
 • posjeduju uredan bonitet – Bon 2.

Prioritet za ulazak u Razvojni centar imat će podnositelji koji zadovoljavaju jedan ili više od sljedećih kriterija:

 • obavljaju djelatnost s osloncem na informatiku i visoke tehnologije
 • razvijaju novi proizvod temeljen na znanju i inovaciji
 • pretežito su orijentirani na strana tržišta, odnosno supstituciju uvoza
 • zapošljavaju visokoobrazovani kadar

Razvojni centar omogućuje vrijeme inkubacije tvrtke od tri godine.

Na raspolaganju je nekoliko poslovnih prostora namijenjenih uredskom poslovanju u zgradi Županijske komore Karlovac, Kralja Tomislava 19b, Karlovac, raznih veličina, od 12 do 23 četvorna metra.

Cijena najma uredskih prostora po četvornom metru, s uračunatim režijama, iznosi 60,00 kuna, a postotak plaćanja po godinama inkubacije jest sljedeći: prve godine – oslobođeno plaćanja (0%), druge godine – 50%, treće godine – 100%.

godina           cijena po četvornom metru (uključene režije)

 1. godina 0,00 kuna
 2. godina 30,00 kuna
 3. godina 60,00 kuna 

Ostale beneficije za poduzetnike stanare Razvojnog centra Karlovac jesu:

 • besplatno korištenje dvorana za sastanke s pripadajućom opremom, u dogovoru sa ŽK Karlovac,
 • besplatno korištenje Interneta za osnovno uredsko poslovanje,
 • savjetodavna i organizacijska pomoć, uz mentorstvo ŽK Karlovac,
 • predstavljanje korisnika na portalu ŽK Karlovac i
 • ostale usluge i pomoć u dogovoru s pružateljem usluge smještaja.

Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti:

 • popunjeni obrazac Zahtjeva,
 • dokaz o registraciji i
 • poslovni plan tvrtke.

Obrazac Zahtjeva može se podići u Županijskoj komori Karlovac, Kralja Tomislava 19b, 47000 Karlovac ili na internetskoj stranici Hrvatske gospodarske komore u rubrici Županijske komore Karlovac.

Zahtjevi se primaju do popune prostora u Razvojnom centru Karlovac, a dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: HGK – Županijska komora Karlovac, Kralja Tomislava 19b, 47000 Karlovac, s naznakom „Javni poziv – Razvojni centar Županijske komore Karlovac za poduzetnike početnike“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Županijskoj komori Karlovac na telefonski broj 047/612-111 ili na e-adresu hgkka@hgk.hr.

Klasa: 372-03/16-02/21

Ur. broj: 311-23/01-16-01

Karlovac, 4. listopada 2016.