Razvijenost statističkih regija NUTS 3 razine u EU


Objavljeno: 24. 01. 2019. , Ažurirano: 24. 01. 2019.


'U analizi "Razvijenost statističkih regija NUTS 3 razine u EU" upozorili smo na postojanje velikih međusobnih razlika u gospodarskoj razvijenosti hrvatskih županija (koje su ujedno i regije tzv. NUTS 3 statističke razine Europske unije). Kao pokazatelj za potvrdu istoga poslužili smo se podacima bruto domaćega proizvoda. Radi objektivnije usporedbe razvijenosti samih županija bruto domaći proizvod stavili smo u omjer s brojem stanovnika.

Prema tome pokazatelju uočljivo je da u Hrvatskoj najrazvijenija županija ima tri puta veći BDP po stanovniku najmanje razvijene županije. Pored toga, u razdoblju od 2008. do 2015. godine uočljiv je lagani trend povećavanja te razlike. U kontekstu NUTS 3 regija EU, hrvatske županije tj. NUTS 3 regije imaju lošu poziciju koja se u promatranome razdoblju dodatno pogoršala. Kao alat za smanjivanje razlika u regionalnoj razvijenosti i za poboljšanje pozicije u EU, hrvatske županije imaju na raspolaganju financijska sredstva fondova EU. Povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU pozitivno utječe na regionalni razvoj, a samo povlačenje u budućnosti moglo bi biti još efikasnije i veće. S tom je namjerom reagiralo i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je iniciralo izmjenu postojećih NUTS 2 statističkih regija.

 

Analizu Razvijenost statističkih regija NUTS 3 razine u EU (.pdf) možete skinuti iz pratećih dokumenata na ovoj stranici.