Vrijeme održavanja: 07.04.2021. - 30.09.2021.

Objavljeno: 12. 04. 2021. , Ažurirano: 12. 04. 2021.

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za stručne prakse kako bi studentima omogućili rano stjecanje radnog iskustva. Natječaj na koji se mogu prijaviti poduzetnici je dostupan na stranici https://www.fer.unizg.hr/prakse/natjecaji.

S obzirom na epidemiološku situaciju, FER moli poslodavce da u opisu pozicije za praksu napomenu hoće li se ona moći odrađivati udaljeno, ako će to uvjeti tada tražiti. Stručna praksa je više od ispunjavanja samog zadatka poslodavca, ona studentima pruža priliku da vide što znači biti dio radne okoline, da se upoznaju s pravilima rada i nauče više o klimi i kulturi na radnom mjestu. Ako će se praksa obavljati udaljeno, FER molim poduzetnike da razmislite kako studente uklopiti u nove procese rada i omogućiti im da, iako praksu obavljaju iz svojih domova, steknu dojam da su i oni dio kolektiva.

Sve informacije dostupne su i na stranici Stručne prakse.

Poduzeća koja već imaju otvoren profil u informacijskom sustavu stručnih praksi FER-a mogu već sada unositi informacije o ponudi pozicija za ovu akademsku godinu. Rok za definiranje pozicija za prakse je 7. svibnja 2021. godine.

Raspoređivanje studenata na pozicije provodit će se prema istom postupku kao i prethodnih godina, putem informacijskog sustava FER-a. Za vrijeme raspoređivanja studenata moći ćete izravno kontaktirati potencijalne kandidate.

Poduzeća koja se po prvi put uključuju u program stručnih praksi FER-a trebaju se registrirati na POVEZNICI i izraditi korisnički račun u informacijskom sustavu FER-a, kroz kojega se obavlja postupak raspoređivanja studenata i prikupljanja izvješća nakon obavljenih praksi (paziti prilikom registracije da se korisničkom imenu dodaje prefiks "lp.", o čemu treba voditi računa prilikom kasnijeg logiranja u sustav). Sve tvrtke koje se žele uključiti u Program trebaju poštom dostaviti četiri primjerka potpisanog sporazuma o suradnji u području stručnih praksi najkasnije do 3. svibnja 2021. Sporazum je dostupan na stranici https://www.fer.unizg.hr/prakse.

Vremenski raspored aktivnosti:

7. travnja – 7. svibnja 2021. Prijava poduzeća i definiranje pozicija
10. svibnja – 21. svibnja 2021. Prijava studenata i iskazivanje interesa za pozicije
24. svibnja – 18. lipnja 2021. Odabir praktikanata
21. lipnja 2021. Rezultati natječaja
1. srpnja – 30. rujna 2021. Prakse u poduzećima (do 15. rujna za studente 6. i 10. semestra)

 

Važne informacije o programu:

  • u stručne prakse se mogu uključiti studenti preddiplomskog studija koji su u dosadašnjem tijeku studija ostvarili najmanje 60 ECTS bodova (u pravilu, studenti druge i treće godine preddiplomskog studija) i svi studenti diplomskog studija,
  • stručne prakse se izvode od 1. srpnja do 30. rujna, osim za studente koji završavaju preddiplomski i diplomski studij na ljetnom roku i njihova praksa mora biti gotova do 15. rujna,
  • raspoređivanje studenata odvija se u jednom krugu u kojem tvrtke vide sve studente koji su za njihove pozicije iskazali interes, bez obzira na poziciju na rang-listi interesa studenata.

Sve informacije o programu Stručnih praksi FER-a i o postupku prijave dostupne su na stranicama natječaja. Prakse se provode u organizaciji Centra karijera FER-a, o kojem više informacija možete pronaći na stranici https://karijere.fer.hr/.