Vrijeme održavanja: 18.06.2019.

U sklopu provedbe projekta LignoLink, u posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji, Centru kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i HGK – Županijskoj komori Vukovar dolazi njemačka delegacija s predstavnicima Fraunhofer IMW instituta iz Leipziga, klastera Bioekonomije, Centra za istraživanje biomase, Thünen instituta za istraživanje drva i nekoliko njemačkih tvrtki. Delegacija će 18. lipnja posjetiti HGK – Županijsku komoru Vukovar gdje će gostima biti predstavljeno gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije s naglaskom na šumarstvo i drvnu industriju.

LignoLink je projekt koji financira njemačko Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, a uz glavnoga koordinatora Fraunhofer IMW institut, na projektu sudjeluje 15 partnera iz 12 EU zemalja. Hrvatski partneri na projektu su Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Spačva d.d.

Glavni je cilj projekta LingoLink transformacija europske ekonomije bazirane na fosilnim gorivima u bioekonomiju i kružnu ekonomiju. Naglasak je projekta na pokretanju i razvoju europskih projekata razvoja i istraživanja u području bioekonomije bazirane na drvnoj sirovini. LignoLink povezuje postojeće klastere i regije sa znanstveno-istraživačkim kapacitetima za primjenu postojećih znanja u gospodarstvu središnje i istočne Europe.