Vrijeme održavanja: 25.10.2016.

Objavljeno: 25. 10. 2016. , Ažurirano: 27. 10. 2016.

U ŽK Bjelovar u utorak, 25. listopada, radionicu Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, održali su Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije i Ivica Milčić, voditelj Stručne službe Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.

Pranje novca podrazumijeva radnje kojima se prikriva pravi izvor novca ili druge imovine za koju postoji sumnja da je nezakonito pribavljena u zemlji ili inozemstvu. Za razliku od pranja novca, kojemu uvijek prethodni neka nezakonita radnja, terorizam može biti financiran iz prihoda legalnih aktivnosti, što dodatno otežava otkrivanje.

O zakonodavnom okviru, pravilnicima, smjernicama i nadzornim tijelima koje uključuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma govorio je Darko Terek.

Ivica Milčić, voditelj Stručne službe HZRIF-a, u drugom je dijelu radionice objasnio koje je mjere i radnje potrebno provoditi s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Polaznici radionice dobili su potvrdu koja se izdaje kao dokaz o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi za 2016. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.