Objavljeno: 07. 12. 2017. , Ažurirano: 07. 12. 2017.

Pozivamo vas na radionicu SEPA izravna terećenja koja će se održati u srijedu, 13. prosinca, u 14 sati u Hrvatskoj gospodarskoj komori, na adresi Draškovićeva 45, Zagreb, u velikoj dvorani na prvom katu.

Radionica je namijenjena predstavnicima škola stranih jezika, sportskim klubovima, pružateljima usluga u području slobodnih aktivnosti i ostalim zainteresiranima.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment Area) je područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA pravilima i formatima.

Izravno terećenje (engl. Direct debit – DD) je  plaćanje na teret računa za plaćanje Platitelja, koje inicira Primatelj plaćanja, preko svojeg pružatelja platnih usluga (banke). Izravno terećenje često se koristi za ponavljajuća plaćanja (npr. komunalni računi, školarine, slobodne aktivnosti i druga slična plaćanja). Usluga SEPA izravnog terećenja uvjetovana je davanjem prethodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja. Na primjer, Platitelj je fizička osoba koja je nekoj komunalnoj tvrtki (školi, vrtiću, sportskom klubu) kao Primatelju plaćanja dala suglasnost da se mjesečno tereti njen račun za obračunati iznos komunalne (ili neke druge) naknade. Nalog za plaćanje će se provesti preko banaka u kojima Primatelj i Platitelj imaju otvorene račune. Komunalna tvrtka (škola, vrtić, sportski klub) kao Primatelj plaćanja inicira terećenje računa Platitelja pod uvjetima iz Suglasnosti. Primatelj će nalog za plaćanje zadati preko svoje poslovne banke koja će ga proslijediti do platitelja preko njegove poslovne banke.

Koristi i prednosti ovog načina plaćanja: Primatelj plaćanja može ovom standardiziranom uslugom olakšati poslovanje, potpuno upravljati likvidnošću i naplatom potraživanja bez potrebe otvaranja računa u više banaka te povećati broj korisnika. Platitelj korištenjem usluge Izravno terećenje može osigurati redovito plaćanje svojih obaveza te zaštititi svoje pravo na povrat sredstava.

Pravila Osnovne HRK SDD sheme (ver. 2.0) i Pravila Poslovne HRK SDD sheme (ver. 2.0)  u primjeni su od 5. lipnja 2017. godine, a detaljnije informacije možete pročitati na web-stranici SEPA projekta www.sepa.hr.

Radionicu će održati članovi Operativne grupe za uspostavu SDD (predstavnici FINA-e, banaka i HUB-a), a sudjelovanje je bez naknade.

Molimo Vas da dolazak potvrdite ispunjavanjem online prijavnice.