Izvor: Pexels

Radionica: Priprema i prijava EU projekata


Objavljeno: 11. 02. 2021. , Ažurirano: 02. 03. 2021.


Sprema se novo operativno razdoblje 2021. – 2027.  u kojemu će Hrvatska imati na raspolaganju novih 20 milijardi eura bespovratnih sredstava. Važno je što prije krenuti u pripremu projekata, odnosno razradu projektnih ideja kako bi se po objavi poziva za dodjelu bespovratnih sredstava poduzeća odmah bila spremna i prijaviti. Proces pripreme i prijave projekata na EU fondove ne mora biti nepoznanica i problem ako se na vrijeme počnete pripremati i informirati o navedenoj tematici. Od kuda krenuti, kako se pripremiti, o čemu voditi računa da bi kasnija provedba projekta bila što uspješnija, saznajte na besplatnoj radionici koju organiziraju HGK-ova Županijska komora Otočac i Centar za inovacije i EU projekte Hrvatske gospodarske komore. Centar za inovacije i EU projekte HGK u zadnje je četiri i pol godine pripremio, prijavio i samostalno provodi više od 12 EU projekata, čime su njegovi djelatnici stekli vrijedna praktična iskustva koja vam ovom prilikom želimo prenijeti. 

Pozivamo vas da se educirate u području pripreme i prijave projekata sufinanciranih iz EU fondova i naučite što vam je potrebno da biste pripremili kvalitetan projekt prema unaprijed definiranim pravilima, prijavili ga na natječaj i ostvarili pravo na korištenje bespovratnih sredstava. Realizirajte svoj projekt uz pomoć EU sredstava bez straha od administrativnih grešaka u fazi pripreme i prijave projekata, te grešaka koje bi mogle rezultirati neprihvaćanjem za sufinanciranje već pripremljenih projekata, ili financijskim korekcijama prihvaćenih projekata.

Radionica će se održavati online od ponedjeljka do srijede, odnosno od 8. do 10. ožujka, od 12:30 do 15:30 sati, putem aplikacije Microsoft Teams.

Planirane teme edukacije:

1. dan, 8. ožujka:

 • Predstavljanje predavača i sudionika
 • Pregled programa radionice      
 • Upoznavanje s EU fondovima // Fondovi i programi dostupni Hrvatskoj / Kako pronaći odgovarajući natječaj / Kako čitati natječajnu dokumentaciju
 • Razvoj projektne ideje // SWOT analiza / Analiza dionika / Analiza problema / Analiza ciljeva
 • Logička matrica // Izrada, primjer i vježba
 • Izvori financiranja // Zatvaranje financijske konstrukcije             
 • Poslovni plan – prvi dio // Analiza: tržište nabave, tržište prodaje, konkurencija, lokacija, tehničko-tehnološka analiza  

2. dan, 9. ožujka:

 • Poslovni plan – drugi dio // Formiranje prihoda / Formiranje rashoda / Račun dobiti i gubitka / Financijski tok / Ostali elementi ekonomsko-financijske analize / Ocjena projekta / Poslovanje u uvjetima neizvjesnosti             
 • Proces prijave projekta // Hodogram aktivnosti / MIS sustav / e-fondovi / Agronet        

3. dan, 10. ožujka:

 • Case Study – priprema i prijava projekta / Primjer iz prakse      
 • Provedba i upravljanje projektom / Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava / Provedba nabava za NOJN-ove / Izvještavanje / Promidžba i vidljivost     
 • Zaključak i rasprava

 

Predavanja su namijenjena:

 • poduzećima koja planiraju unaprijediti svoje poslovanje te razvijati projektne ideje u područjima prihvatljivim za financiranje iz EU fondova
 • poduzećima koja planiraju pružati podršku drugim poduzećima u pripremi i prijavi projekata za sufinanciranje iz programa EU
 • poduzećima koja planiraju unaprijediti svoja znanja iz područja poslovnoga planiranja i projektnog menadžmenta.
 • osobama koje u skorije vrijeme planiraju krenuti u poduzetništvo i osnovati svoje poduzeće.

Zbog velikog interesa raspoloživa mjesta na edukaciji su popunjena i prijave su zatvorene. Prijavne ćemo podatke pravovremeno poslati na e-adresu navedenu u prijavi.