Vrijeme održavanja: 25.09.2018.

Objavljeno: 21. 09. 2018. , Ažurirano: 21. 09. 2018.

Tvrtka Inpro i ŽK Koprivnica organiziraju besplatnu radionicu za ravnatelje, odjele računovodstva i odjele tajništva javnih ustanova o pravilnom urudžbiranju dokumenata, koja će se održati 25. rujna u 11 sati u ŽK Koprivnica.

Uredba o uredskom poslovanju uređuje uredsko poslovanje u tijelima državne uprave, stručnih službi Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, Uredu predsjednika Republike Hrvatske i drugim državnim tijelima, tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, ako za uredsko poslovanje nisu doneseni posebni propisi.

Na radionici će biti riječi o osnovnim pojmovima koji se koriste u uredskom poslovanju kao što su pisarnica, pismohrana, dokument, pismeno, podnesak, akt, prilog, spis, dosje, klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, urudžbeni zapisnik…

Radionica će biti popraćena konkretnim primjerima iz prakse iz kojih će polaznici moći vidjeti kako provoditi Uredbu o uredskom poslovanju u programu Hivergen GOV.

Sudjelovanje na radionici možete potvrditi popunjavanjem prijavnice u nastavku.