Objavljeno: 07. 02. 2018. , Ažurirano: 07. 02. 2018.


Održana radionica o promjeni uređaja za grijanje

"Uredbom 813/2013 Europske komisije koja je donesena 2013. godine, a u primjeni je od rujna 2015., više se ne dozvoljava prodaja klasičnih turbo-plinskih bojlera u EU te se radi energetske učinkovitosti traži ugradnja nove generacije uređaja za grijanje – kondenzacijskih bojlera. U Hrvatskoj je 75.000 korisnika klasičnih bojlera, od kojih je 50.000 u Zagrebu te su poseban problem visoki troškovi sanacije i prilagođavanja dimnjaka radu novih uređaja, osobito u višestambenim zgradama. Ukupni troškovi zamjene bojlera i sanacije dimnjaka mogli bi sljedećih godina dosegnuti i do dvije milijarde kuna", naglasio je član Grupacije distributera i opskrbljivača energijom HGK Dubravko Duvančić na radionici o promjeni uređaja za grijanje te mogućnostima zamjene u višestambenim zgradama održanoj 7. veljače u HGK.

Skupna2_800x450.JPG

Brojnost sudionika skupa pokazalo je koliko je veliko zanimanje za temu skupa; Izvor: HGK.

"Uštede uvođenjem kondenzacijskih umjesto novih klasičnih bojlera na godišnjoj razini čine tek tri posto, a posebno su veliki problemi u višestambenim zgradama u kojima je potrebna sanacija postojećih dimnjaka koja se teško provodi zbog jer je potrebno sudjelovanje svih stanara u tom procesu. U donošenju ove Uredbe nije sudjelovala struka te se nije vodilo računa o posebnostima u pojedinim zemljama EU", kazao je Duvančić te dodao kako su u Njemačkoj za takvu Uredbu propisana i moguća izuzeća, kod vikendica i u slučaju neprimjereno visokih troškova.

Skupna1_800x456.JPG

Sudionici skupa; Izvor: HGK.

"I u Hrvatskoj je potrebno tražiti izuzeće te omogućiti propisima zamjenu klasičnih starih bojlera istim takvima novim bojlerima na postojećem sustavu. Takav će se zajednički zahtjev svih sudionika, uz objašnjenje nastale situacije i problema, uputiti u Ministarstvo gospodarstva i poduzetništva te zatražiti izmjene i dopune Pravilnika koji će to omogućiti", istaknuo je Duvančić.

Zbog visokih troškova zamjene plinskih bojlera i sanacije dimnjaka dolazi do ugradnje klasičnih bojlera "na crno" kupljenih u zemljama izvan EU te prelaska građana na kruta goriva na dimnjacima namijenjenih plinskom sustavu, što dovodi do opasnosti od trovanja i požara, a što se i događa, rečeno je. "Kako će se provesti servis uređaja koji je ilegalno postavljen te provesti stručna analiza i izdavanje tehničkih rješenja. Dimnjačari u tom slučaju ne mogu izdavati pozitivna rješenja", istaknuo je Dejan Lončarić iz Grupacije dimnjačara HGK. "Postojeći dimovodni kanali nisu prilagođeni kondenzacijskim bojlerima te je problem zamijeniti klasične bojlere kondenzacijskima, osobito u višestambenoj zgradi", potvrdio je i Tihomir Mihalić, voditelj HOK-ove sekcije servisera i plinoinstalatera.

Marko_Cindric_800x614.JPG

Organizator skupa Marko Cindrić iz Sektora za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK; Izvor: HGK.

"Zamjenu bojlera i sanaciju dimnjaka moguće je provesti i sredstvima iz EU ali nema dovoljno novaca za sve korisnike, a sljedeći natječaji će u tu svrhu biti 2019. godine. Stoga europskim sredstvima nije moguće riješiti pitanje 75.000 klasičnih plinskih bojlera u Hrvatskoj", kazao je Dražen Pomper iz tvrtke Monel. Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stanara Grada Zagreba smatra da su edukacija i komunikacija u ovom pitanju ključni i prijeko potrebni.

Tihomir Mihalić, Dubravko Duvančić, Dražen Pomper i Dejan Lončarić (na fotografiji s lijeva na desno)
Izvor: HGK