U Vukovaru održana radionica o primjeni Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

HGK
Davorko Vidović, Vinka Ivanković, Ivan Madunić
Vrijeme održavanja: 27.03.2017.   /   Rok prijave: 27.03.2017.

Hrvatska gospodarska komora, u suradnji s Agencijom za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, održala je 27. ožujka u Županijskoj komori Vukovar radionicu o primjeni Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca.

Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (NN 86/08, 80/13 i 82/15) regulirane su vrste, opseg i način ostvarivanja prava pred Agencijom za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja, kao i u slučaju blokade računa poslodavca.

vukovar_AORPS_3.jpg

Ivan Madunić; Izvor: HGK

Predsjednica ŽK Vukovar Vinka Ivanković na početku je radionice nazočne pozvala da se u slučaju problema, potrebe za savjetima, željama za proširenje poslovnih aktivnosti, kao i s kvalitetnim poslovnim idejama jave u ŽK Vukovar gdje mogu dobiti relevantne informacije.

Savjetnik predsjednika HGK za radnu politiku i zapošljavanje Davorko Vidović uvodno je istaknuo da je radionica organizirana radi upoznavanja poduzetnika, stečajnih upravitelja, sindikata, odvjetnika i šire javnosti s obvezama te postupcima poslodavaca i radnika u slučaju stečaja ili u slučaju blokade računa poslodavca, propisanim procedurama te s modelima pomoći poslodavcima i radnicima putem Agencije.

vukovar_AORPS_1.jpg

Sudionici radionice; Izvor: HGK

Izlagači, ravnatelj Agencije Ivan Madunić i Nikola Blažić iz Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova Agencije, predstavili su rad Agencije i Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kojim se reguliraju vrste, opseg i način ostvarivanja prava pred Agencijom za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca te su informirani o zadnjim izmjenama Zakona kojim je uveden i novi institut blokade računa poslodavca (prezentacija u pratećim dokumentima).

U Vukovarsko-srijemskoj županiji od 2008. godine do danas Agencija je radnicima tvrtki i obrta u stečaju isplatila 5.540.308,18 kuna kroz plaće za 119 radnika, dok je od 1. rujna 2015. do danas isplaćeno 86.865,80 kuna u slučajevima blokade, što upućuje na činjenicu da se, u biti, jako mali broj gospodarstvenika u poteškoćama obraća Agenciji za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.
Posebno je naglašeno da je cilj Agencije zaštita prava radnika i osiguranje prava na dostojan život kroz isplatu plaće, da je država dužna zaštititi radnika od toga da ga poslodavac može izrabljivati, da AORPS u kratkim rokovima radnicima osigurava minimum egzistencije te da je Zakon ispunio svrhu time da sada velika većina poslodavaca isplaćuje plaće na vrijeme.

Agencija na raspolaganju ima fond koji omogućava plaćanja u slučejvima blokade ili stečaja, pa je iznimno važno da se poslodavci koji zapadnu u poteškoće, ali i radnici kojima nije isplaćena plaća u propisanim rokovima obrate Agenciji i tako ostvare pravo na pomoć, odnosno plaću.

Nakon izlaganja razvila se rasprava o tehničkim aspektima i rokovima te primjerima iz praktičnog poslovanja i parničnih postupaka.

Predsjednica ŽK Vukovar i savjetnik predsjednika HGK pozvali su nazočne, ali i sve druge gospodarske subjekte, da se u slučaju problema u poslovanju obrate Hrvatskoj gospodarskoj komori koja putem svojih usluga i povezanosti s drugim institucijama za potporu gospodarstvu može članicama pomoći u traženju rješenja za probleme (ako u njih zapadnu) te u drugim aspektima poslovanja.

U pratećim dokumentima možete preuzeti i vodič koji je načinio AORPS.

Kontakti

Organizatori

HGK - ŽK Vukovar Tel.: 032/441157 Fax: 032/441463 E-mail: hgkvu@hgk.hr
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca (AORPS) Tel.: 01/4820130 Fax: 01/4820149 E-mail: aorps@aorps.hr