Vrijeme održavanja: 07.12.2017.

Objavljeno: 22. 11. 2017. , Ažurirano: 11. 12. 2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod održana je 7. prosinca u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost regionalna radionica Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Cilj je bio pobliže predstaviti obveze iz podzakonskih akata obveznicima naknada.

Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine iz svibnja ove godine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi mjere i aktivnost radi izrade Analize postojećeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a sve radi uspostave učinkovitijeg sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Navedene mjere i aktivnosti uključuju i edukacije obveznika naknada gospodarenja posebnim kategorijama otpada (proizvođače proizvoda) o njihovim obvezama prijave i plaćanja Fondu naknada s naglaskom na one koji se odnose na ambalažu i otpadnu ambalažu te na obveznike koji stavljaju elektroničke i električne uređaje na tržište.

20171207_104231 (2).jpg

Žana Žarkov Trtanj, voditeljica Odjela za identifikaciju i obračun naknada iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, navela je kako je situacija u Hrvatskoj što se tiče prikupljanja električnog otpada dosta dobra, no kako je korisnike potrebno educirati o načinu prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili u propisanom roku.

Tatjana Stublić iz Službe za zastupanje, upravno-pravne poslove i normativne poslove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ukratko je predstavila Zakon o održivom gospodarenju otpadom koji, među ostalim, propisuju obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, način izračuna i iznos naknade gospodarenja posebnim kategorijom otpada.

O Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži, odnosno o pravilnoj dostavi podataka i označavanju ambalaže govorio je Žarko Dukić, dok je Hrvoje Šulentić, viši inspektor iz Službe za nadzor carinskog ureda Slavonski Brod pojasnio postupanja u nadzoru nad ambalažnim otpadom i pravni okvir nadležnosti Carinske uprave.