Vrijeme održavanja: 24.10.2018.

Objavljeno: 02. 10. 2018. , Ažurirano: 03. 10. 2018.

Jednodnevna radionica o ekonomski najpovoljnijoj ponudi i pravnoj zaštiti održat će se 24. listopada u 10 sati u ŽK Koprivnica. Radionica se održava u okviru Sporazuma o poslovnoj suradnji Hrvatske gospodarske komore s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta u provedbi izobrazbe u području sustava javne nabave.

Na radionici će biti obrađene teme:

  • Predaja ponuda
  • Popunjavanje ESPD obrasca u slučaju nositelja ponude i više predugovaratelja
  • Kriterij za odabir ponude – ENP
  • Pravna zaštita u sustavu javne nabave i e-žalba.

Radionica se provodi u obliku jednodnevnog programa od osam nastavnih sati (osam bodova), a namijenjena je dionicima u postupcima javne nabave - gospodarskim subjektima, ponuditeljima i naručiteljima, kako bi se polaznicima omogućilo obnavljanje znanja iz područja javne nabave te stjecanje bodova za obnovu certifikata. Svakom polazniku programa usavršavanja Ministarstvo izdaje potvrdu o pohađanju tog programa.

Voditeljice radionice su stručnjakinje Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Renata Tomljenović i Marica Japundžić.

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 750 kuna (oslobođeno PDV-a, članak 6. Zakona o PDV-u). Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju popust na iznos naknade, te ona iznosi 650 kuna, a za svakog sljedećeg polaznika iz iste tvrtke naknada iznosi 550 kuna.

Na radionicu se treba prijaviti online prijavnicom u nastavku, do 22. listopada. Prijavu smatramo konačnom po primitku potvrde o uplaćenoj naknadi.

Program radionice i podaci za plaćanje nalaze se u pratećim dokumentima.

Program

Vrijeme Aktivnost
24.10.2018
10:00 - 11:30 Predaja ponuda Popunjavanje ESPD obrasca u slučaju nositelja ponude i više podugovaratelja Kriterij za odabir ponude –ENP - Razlika između kriterija za odabir gospodarskih subjekata i kriterija za odabir ponude - Trošak životnog vijeka - Kako odrediti kriterije ekonomski najpovoljnije ponude - Primjeri određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude - predavanja, primjeri, pitanja i odgovori
11:30 - 11:45 Stanka za kavu
11:45 - 13:15 Kriterij za odabir ponude –ENP - Praksa DKOM-a vezano uz dosadašnju primjenu ekonomski najpovoljnije ponude - predavanja, primjeri, pitanja i odgovori
13:15 - 14:00 Stanka za ručak
14:00 - 15:30 Pravna zaštita u sustavu javne nabave e-žalba - Najčešći propusti naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave - Službena dužnost DKOM-a i bitne povrede postupka javne nabave - predavanja, primjeri, pitanja i odgovori
15:30 - 17:00 Pravna zaštita u sustavu javne nabave - Primjeri iz prakse DKOM-a - predavanja, primjeri, pitanja i odgovori