Objavljeno: 09. 06. 2020. , Ažurirano: 09. 06. 2020.

HGK – Županijska komora Virovitica u ovoj, dvadeset i trećoj publikaciji Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije daje najvažnije ekonomske pokazatelje za 2018. godinu radi sagledavanja položaja gospodarstva Virovitičko-podravske županije u hrvatskom gospodarstvu.

Cijela publikacija Karakteristike gospodarstva Virovitičko-podravske županije u 2018. godini, objavljena u prosincu 2019. godine, nalazi se u pratećim dokumentima na ovoj stranici.