Vrijeme održavanja: 12.02.2018.

Objavljeno: 05. 02. 2018. , Ažurirano: 13. 02. 2018.

Županijska komora Zadar i HBOR-ov Područni ured za Dalmaciju organiziraju prvi Infodan u ovoj godini u ponedjeljak, 12. veljače, u 11 sati u dvorani za sastanke ŽK Zadar, na adresi Špire Brusine 16.

Uvodni dio obuhvaća informiranje poduzetnika o mjerama poticanja poduzetničke aktivnosti u 2018. godini u obliku nižih kamatnih stopa za dugoročna ulaganja, predfinanciranja ESI projekata u privatnom i javnom sektoru, financiranja ruralnog razvoja te financiranja ciljanih skupina poduzetnika početnika, mladih, žena i OPG-ova. Mira Krneta, voditeljica Područnog ureda za Dalmaciju, u svoje će predavanje uključiti informaciju o novom programu ESIF krediti za energetsku učinkovitost u zgradama javnog sektora. Također će predstaviti ukupnu kreditnu aktivnost HBOR-a u 2017. godini i parcijalno za Zadarsku županiju.

U nastavku su predviđeni pojedinačni razgovori sa zainteresiranim poduzetnicima o planiranim ulaganjima i mogućnostima korištenja sredstava HBOR-a za njihovo financiranje.

Sudjelovanje je besplatno, a može se prijaviti putem priloženoga prijavnog obrasca na elektroničku adresu dbasioli@hgk.hr ili na faks (023) 213-923 do 10. veljače. Molimo sve zainteresirane za pojedinačne razgovore da ispune za to predviđenu rubriku u prijavnom obrascu.

Prijavnica