Vrijeme održavanja: 09.07.2020. - 22.07.2020.

Objavljeno: 07. 07. 2020. , Ažurirano: 07. 07. 2020.

U sklopu projekta Prominent MED, u kojem su REA Sjever i Grad Koprivnica partneri iz Hrvatske, organiziraju se tri završna webinara na kojima će biti predstavljena iskustva i analiza četiri pilot-projekta javne nabave inovacija te politike javne nabave inovacija u Europi te postupak javne nabave inovacija u praksi.

9. srpnja u 10 – Ključne lekcije iz sva četiri PPI projekta predstavit će Frédéric Bougrain (CSTB Pariz), a nakon toga će četvero stručnjaka govoriti o politikama s područja javne nabave inovacija u Europi. Više informacija i registracija dostupno je ovdje

15. srpnja u 10 – Od analize potreba do otvorenog savjetovanja s tržištem predstavit će stručnjakinja i pionirka javne nabave inovacija Gaynor Whyles (JERA Consulting, Velika Britanija), a uz nju će Denis Premec (REA Sjever, HR) i Elsa Nunes (IrRADIARE, Portugal) izlagati kako do učinkovitih rezultata u jedinicama lokalnih samouprava. Više informacija i registracija dostupno je ovdje.

22. srpnja u 10 – Od odabira vrste postupka nabave do provedbe radova predstavit će ekspert Olatz Nicolas Buxens (TECNALIA, Španjolska), a svoja praktična iskustva prikazat će Pietro Flori (Općina Narni, Italija) i Plàcid Madramany (Consorci de la Ribera, Španjolska). Više informacija i registracija dostupno je ovdje.

Predviđeno trajanje svakog webinara je sat i pol, a prezentacije će biti na engleskom jeziku.