Objavljeno: 29. 07. 2016. , Ažurirano: 17. 02. 2020.


Prvi rezultati Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je realan promet u trgovini na malo u lipnju ove godine bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, veći za 2,8% u odnosu na lipanj 2015. godine. Spomenuti rast znači nastavak uzlaznoga trenda koji traje od rujna 2014. godine

Pozitivna kretanja na godišnjoj razini koja traju 22 mjeseca, djelomično su rezultat poboljšanja pouzdanja potrošača koje se bilježi od listopada 2014. pa sve do lipnja ove godine, kada se bilježi blago pogoršanje i to zato što potrošači očekuju lošiju ukupnu ekonomsku situaciju u Hrvatskoj u narednih 12 mjeseci. Osim toga, na uzlazni trend prometa u trgovini na malo pozitivno utječe i realno povećanje neto plaća.

Slijedom spomenutoga trenda, rast prometa bilježi se i na kumulativnoj razini, odnosno u prvih šest mjeseci ove godine realan je promet u trgovini na malo u prosjeku bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 3,3% veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, ali i oko 15% manji u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.

Očekujemo da će u slijedećim mjesecima na poslovanje poduzetnika u trgovini na malo pozitivno utjecati znatno povećanje turističke aktivnosti (poglavito kroz kupovnu moć stranih turista i to najviše u kolovozu) te da će i na kraju ove godine biti zabilježen realan rast maloprodajnoga prometa.

Prema podacima statističkog ureda Eurostat, realan maloprodajni promet (odjeljak G47) na razini EU u lipnju ove godine bio je, prema kalendarski prilagođenim podacima, 2,4% (prema DZS-u u Hrvatskoj 0,2% manji, što je prvi pad od ožujka 2015. godine) veći u odnosu na lipanj 2015. godine. Time je nastavljen trend godišnjeg rasta koji traje od kolovoza 2013. godine.

U prvih šest mjeseci realan promet EU bio je, u prosjeku, 2,7% (u Hrvatskoj 1,8%) veći u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, odnosno 3,8% veći (u Hrvatskoj 9,8% manji) u odnosu na isto razdoblje 2008. godine.