Projekt LEAP4SME – Politike energetskih pregleda za veću energetsku učinkovitost


Objavljeno: 30. 12. 2021. , Ažurirano: 11. 04. 2022.


Cilj EU projekta LEAP4SME je pružiti potporu država članicama u donošenju učinkovitih politika koje ciljaju na to da se malim i srednjim poduzećima (MSP) omoguće energetski pregledi i provedba preporučenih troškovno efikasnih mjera energetske učinkovitosti.

S jedne strane energetski auditi su nezaobilazni u uspostavljanju stvarnih mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti, dok se s druge strane njima dokazuje kvaliteta projekata prilikom traženja izvora financiranja (banke/druge institucije). U projekt LEAP4SME uključeni su partneri iz devet zemalja EU-a, a zajednička tema im je potpora nacionalnim politikama za razvoj energetskih audita. Osnovne informacije o projektu dostupne su u letku u pratećim dokumentima na ovoj stranici te na webu projekta.

U Hrvtaskoj su definirane obveze energetskih pregleda velikih poduzeća, no najveći potencijal sigurno leži u malim i srednjim poduzećima. Stoga se u sklopu projekta provodi anketiranje poduzeća kako bi se odredile stvarne potrebe, situacija i stav prema auditima.

Pozivamo vas da se uključite u istraživanje popunjavanjem ankete na POVEZNICI.

Vjerujemo da će se provedbom projekta potaknuti kvalitetna rasprava na temu energetskih audita za MSP.