Vrijeme održavanja: 07.09.2021. - 10.09.2021.

Objavljeno: 31. 08. 2021. , Ažurirano: 03. 09. 2021.

Prijavite se na radionicu o transferu tehnologije koja će se održati 7., 9. i 10. rujna 2021. godine, u okviru projekta InnovaMare, sufinanciranog iz programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020..

Radionica je nastavak je ciklusa edukacija poslovnog sektora kojima InnovaMare projekt kroz razvoj inovacijskog ekosustava u području morskih tehnologija želi podignuti razinu znanja svih uključenih dionika u temama koje su bitne za područje istraživanja, razvoja i inovacija, transfera tehnologije i suradnje znanosti i privatnog sektora. Na taj način omogućit će se unapređenje razine znanja svih dionika u navedenim temama što će dovesti do brže, učinkovitije i bolje suradnje.

Transfer tehnologije predstavlja proces suradnje znanstvenoistraživačkih institucija i gospodarstva koja rezultira plasmanom novih ili unaprijeđenih proizvoda i usluga na tržištu.

Radionica će se održati online, 7., 9. i 10.  rujna 2021. godine, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, kao vodećeg partnera i partnera na projektu Sveučilišta u Rijeci, Odjela za biotehnologiju. Radionica će se održati putem platforme MS Teams, dok je radni jezik engleski.

Rok za prijavu je ponedjeljak, 6. rujna 2021. do 12 sati.

Prijaviti se možete putem prijavnice u nastavku. Prijavljenima će se na e-adresu iz prijavnice pravovremeno poslati pristupni podaci za događaj.

Glavna svrha projekta InnovaMare je poticanje prekogranične suradnje između znanosti i privatnog sektora na višu razinu i lakše uključivanje MSP-a u međunarodne istraživačke mreže.

Za više informacija i sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-adresu: innovamare@hgk.hr.

 ________________________________________________________________________________

Apply for the technology transfer workshop to be held on September 7th, 9th and 10th 2021, as part of the InnovaMare project, co-financed by the Interreg Italy - Croatia 2014-2020 program.

The workshop is a continuation of the educational cycle for the business sector by which the InnovaMare project, through the development of an innovation ecosystem in the field of marine technologies, aims to raise the level of knowledge of all stakeholders in topics relevant to research, development and innovation, technology transfer between scientific and private sector. In this way, it will be possible to improve the level of knowledge of all stakeholders in these topics, which will lead to faster, more efficient and better cooperation.

Technology transfer is a process of cooperation between scientific research institutions and industry that results in the placement of new or improved products and services on the market.

The workshop will be held online, on September 7th, 9th and 10th 2021, organized by the Croatian Chamber of Economy as a lead partner and the project partner the University of Rijeka, Department of Biotechnology. The workshop will be held through the MS Teams platform, and the working language is English.

The application deadline is Monday, September 6th, 2021, till 12 p.m.

You can apply with the application form below. You will receive the access data to the applicants to the e-mail address from the application form in a timely manner.

The main purpose of the InnovaMare project is to raise the cross-border cooperation between academia and the private sector to a higher level and to facilitate the involvement of SMEs in the international research networks.

For any additional information and questions, you can contact the e-mail address: innovamare@hgk.hr.