Objavljeno: 01. 07. 2016. , Ažurirano: 08. 09. 2016.

Natječaji i javni pozivi u gradu Koprivnici dostupni su na: http://koprivnica.hr/category/natjecaji/natjecaji-i-javni-pozivi/

Javni pozivi u gospodarstvu u Koprivničko-križevačkoj županiji dostupni su na: http://kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-pozivi-u-gospodarstvu/

Informacije svih gradova i općina o poticanju poduzetništva u Koprivničko-križevačkoj županiji dostupni su na: http://kckzz.hr/o-zupaniji/gradovi-i-opcine/