Objavljeno: 19. 08. 2019. , Ažurirano: 16. 08. 2019.

Republika Hrvatska
Ministarstvo državne imovine
Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

Ministarstvo državne imovine obavještava da se rok za dostavu obvezujućih ponuda za za realizaciju ugostiteljsko-turističkog projekta Hidrobaza u Gradu Puli iz Javnog poziva za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na česticama zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Pule u k.o. Štinjan-nova radi izgradnje zone turističke namjene na području Hidrobaze u Gradu Puli koji je objavljen 15. lipnja 2019. godine na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Grada Pule te u Jutarnjem listu, Večernjem listu i u Glasu Istre produžava do 1. listopada 2019. godine u 12:00 sati

Ponude evidentirane do navedenog roka otvorit će se u Ministarstvu državne imovine na dan 1. listopada 2019. godine u 12:00 sati. Ostali uvjeti natječaja ostaju nepromijenjeni, a cjeloviti tekst natječaja objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Grada Pule.

Tekst obavijesti o produženju roka na hrvatskom i engleskom jeziku možete pronaći u rubrici prateći dokumenti na ovoj stranici.